>
28.05.2024 - Aluminyumcuyuz & Alüminyum üzerine güncel bilgiler

Alüminyum Profiller için Tam Otomatik Eloksal HattıFull Automatic Anodizing Plant For Aluminum Profilesالتلقائي بالكامل مصنع طلاء بأكسيد الألومنيوم لقطاعات الالومنيومПолностью автоматическая Анодирование завод алюминиевых профилей для

aluminyumcuyuz

Yazarın şu ana kadar yazılmış 144 makalesi bulunuyor.

aluminyum_eloksal_nedir_tam_otomatik_eloksal_hatti_mecanicacnc-aluminyumcuyuz

aluminyum_eloksal_nedir_tam_otomatik_eloksal_hatti_mecanicacnc-aluminyumcuyuz[caption id="attachment_392" align="alignnone" width="300"]aluminyum_eloksal_nedir_tam_otomatik_eloksal_hatti_mecanicacnc-aluminyumcuyuz aluminyum_eloksal_nedir_tam_otomatik_eloksal_hatti_mecanicacnc-aluminyumcuyuz

[/caption]Alüminyum Profiller için Tam Otomatik Eloksal Hattı

Alüminyum profillere eloksal işlemi neden yapılır?

Alüminyum profiller havanın ve hava şartlarının etkisiyle korozyona uğrarlar. Bunun önüne geçmek için eloksal işlemi yapılır. Eloksal işleminde aluminyum profilin üzeri bir tabaka ile kaplanır ve hava ile temas edip korozyon olması engellenir.

Eloksal, alüminyum yüzey işlem dilimize Almanca’dan girmiş bir terimdir (eloxal). Anodizasyon, anodize etmek şeklinde de tanımlanır. Internasyonal terminolojide “Anodic Oxidation (Anodik Oksidasyon)” yada “Anodising / Anodizing (Anodizasyon / Anodize)” olarak tanımlanır. Eloksal, alüminyum için oldukça hususi bir yüzey kaplamadır; elektrokimyasal bir proses ile yapılır. Kullanılan elektrolit, genel anlamda asidik bir çözeltidir. Kaplanacak alüminyum elektroliz işleminin “anot”udur. Belirli ve denetim edilen bir akım (çoğu zaman doğru akım DA) yoğunluğu, kaplanacak alüminyum (iş parçası) ile uygun bir katot içinde, gene belirli bir süre için geçirilir. Bu süre, oluşacak eloksal tabakasının özellik ve kalınlığına bakılırsa belirlenir. Proses esnasında ısı ortaya çıkar ve elektrolitin sıcaklığını durağan(durgun) tutmak için bu ısının işlem ortamından alınması (elektrolitin soğutulması) gerekir. Kaliteli bir eloksal elde etmek için işparçasının metalurjik yapısının kaliteli olması ve eloksal tesisinin lüzumlu mühendislik kriterlerine bakılırsa dizayn edilmiş olması gerektiği unutulmamalıdır.

Eloksal kaplama (anodik oksidasyon , eloxal, anodize, anodizasyon), aluminyum ürünlere uygulanan en mühim yüzey işlemlerinden birisidir.

Eloksal işlemi, yetmiş yıldan beri gerek dekoratif, gerekse endüstriyel uygulamalar için kullanılmaktadır.

Mimari uygulamalar için eloksal tabakasının “renk”lendirilmesi amacı ile birçok emek harcamalar yapılmış ve prosesler geliştirilmiştir. Bu proseslerin bir çok, eloksal tabakasının gözenekli (poröz) yapısının, renk verici pigmentleri barındırması esasına dayanmaktadır.

Ilkin eloksal önişlemlerini tandıktan sonrasında eloksal kaplama işleminden söz edeceğiz.
Eloksal Önişlemleri (Yüzey Hazırlama)
Dekoratif Görünüm İçin Önişlemler:

Yüzeyin dekoratif görünümünü değiştirmeye yönelik olan işlemler, mekanik yada kimyasal olabilirler. Yüzeyde oluşturulan mat, parlak, metalik, yada tekstürlü görünüm; üstüne uygulanan eloksal,yada saydam lak tabakaları ile örtülerek korunur.
Mekanik Önişlemler:

Mekanik işlemler içinde polisaj (parlatma), satinaj, çapak alma, yada kumlama şeklinde işlemler bulunur.

Çapak alma ve kumlama şeklinde işlemler daha ziyade ufak parçalar için uygulanır. Bunlar, doğrama takıları, kapı/pencere kolları, deniz tekneleri için aksesuarlar ve çeşitli kullanımlar için döküm parçalar benzer biçimde ürünlerdir.

Polisaj ve satinaj işlemleri ise çoğu zaman profillere uygulanır. Polisaj işleminde hususi tekstilden (bez) meydana getirilen fırçalar, satinaj işleminde ise paslanmaz çelik tellerden meydana getirilen fırçalar kullanılır. Yaplacak işin kapasitesine ve yüzey kalitesine gore yapım edilmiş, 2-4-6-8 sıra paslanmaz çelik ve hususi plastik fırçalara haiz satinaj makinaları kullanılarak profiller, kullanılan makinaya bakılırsa tek tek yada birkaçı bir arada olacak şekilde işlemden geçirilir.

Polisaj işleminde de, makina tipine bağlı olarak katı yada sıvı bir “cila” kullanılır. Yapılacak işin kapasite ve durumuna nazaran iki masalı yada tek masalı, 2 yada tek fırça takımlı yarı otomatik polisaj makinaları katı yada sıvı polisaj (parlatma) cilası kullanabilir. Kullanılacak fırça eşeysel de yapılacak işe nazaran seçilir.

Polisaj işlemi sonunda “parlak” bir yüzey elde edilir.

Satinaj işlemi sonucunda ise, bilhassa ekstrüzyon çizgilerini kamufle etme amacına yönelik, kullanılan fırça tellerinin kalınlığına bağlı olarak, hafifçe çizgiler oluşturulur.

Gerek ufak parça, gerekse de profillere uygulanan bir başka işlem de “zımparalama”dır. Zımparalama ile, hususi zımpara şeritleri kullanılarak, zımpranın gren (tane) ebatlarına bağlı olarak, yüzeyde mütevazı yada çeşitli tekstür görüntüleri oluşturulur. Zımpara ile alüminyum temas yüzeyinde sıvı yada katı bir yağlayıcı gerekir.

Tüm mekanik işlemlerin sonucunda, yüzeyden kaldırılan metal tabakası ve kullanılan cila/yağlar sebebiyle, yüzeyde bir miktar kalıntı durabilir. Bu işlem sonrası kalıntılar, “yağ alma” banyolarındaki kimyasalarla temizlenir ve profil tertemiz hale getirilir.

Kumlama işlemi E6 mat yüzey eldesinde kullanılan özel bir tekniktir. Kumlama işlemi ile mat yüzey eldesindeki kostikleme işleminin süresi 5-10 misli azalmakta ve böylece kimyasal sarfında, atıksu da ve ısıtma da tutum sağlanmaktadır. Bu durum kostikleme ile meydana getirilen matlaştırma sonrasında ortaya çıkabilen yapısal çizgi ve galvanizleme tesiri benzer biçimde yüzey kusurları, kumlama işleminde görülmemektedir.
Kimyasal Ön işlemler:

Kimyasal önişlemler, üründe istenen yüzey görünümüne gore seçilir.

Mat yüzey elde etmek için sodyum-hidroksit içeren kimyasallarla kostikleme yapılır. (Son zamanlarda geliştirilen bir teknikle, paslanmaz çelik mini bilyaların “kumlama” işlemiyle hususi bir makina tarafınca aluminyum yüzeyine püskürtülmesiyle mat yüzey elde edilmektedir. Kostikleme ile elde edilmiş mat yüzeyde görülebilen “yapısal çizgiler” (structural streaking) ve “galvaniz görüntüü” şeklinde dağlama kusurları kumlama yöntemiyle elde edilmiş mat yüzeyde görülmez. Bu yüzden günümüzde kumlama yöntemi daha fazlaca tercih edilmektedir.) Kumlama ile ilgili daha fazla bilgi için www.mecanicacnc.com adresine bakabilirsiniz.

Parlak yüzey eldesi için de asit içeren kimyasallarla daldırma yada elekrokimyasal parlatma metodları uygulanır. Parlatma için kullanılan kimyasallar, fosforik, sülfürik, nitrik, kromik asitlerin tamamı yada birkaçı kullanılabilir.

Kimyasal önişlemler, birkaç aşamadan oluşur. Matlaştırmaya yönelik kostikleme yada parlatma işlemlerinden ilkin, yüzeye aşındırıcı tesirde bulunmayan bir temizleyici (yağalma) işlem uygulanır. Kostikleme yada parlatma işlemini ise, yüzeyde oluşacak tepki kalıntılarını temizlemeye yönelik bir asitle temizleme işlemi devam eder. Asitli kimyasallarla temizleme (desmut) işleminde nitrik asit ve florürler kullanılabilir.
Yağ alma:

Çoğu zaman, yağalma eriyikleri, su-esaslı eriyikler olup, karbonat, fosfat, ıslatıcı gizmen ve kimi zaman de bir karmaşa yapıcı içeren bazik eriyiklerdir. Alternatif olarak, sülfürik yada fosforik asit ve bazı ilave kimysallar içeren asidik bir eriyik de olabilir. Su esaslı yağalma banyoları 70 ila 90 ° C içinde çalışırlar. Oda sıcaklığında çalışan, bazı hidrokarbon eriticiler içeren organik esaslı yağalıcılar, bilhassa mekanik yöntemle parlatılmış yüzeylerdeki polisaj cilasını temizlemekte yetersiz bırakılırlar. Ek olarak, atıksu içinde bulunacak hidrokarbonlar sebebiyle de tercih edilmezler.

Buharla yağalma (vapour degreasing), bilhassa ufak parçaların yüzeyinde kalabilecek polisaj cilasının temizliği için kullanılabilir. Bununla birlikte, çevre sorunları sebebiyle (çevreye zararı olan uçucu hidrokarbonlar içerdiklerinden) yerlerini su-esaslı eriyiklere bırakmaktadırlar.

Mimari uygulamalarda en yaygın kullanılan aluminyum alaşımı olan 6060/6063/AlMgSi0,5 malzemelerin yağalma işleminde dikkat edilecek husus, yağalma esnasında yüzeyin dağlanmamasıdır (matlaşmamasıdır). Bunun için, alkali tesiri olmayan bir yağalma eriyiği yada asit esaslı bir yağalma eriyiği kullanılmalıdir. Yüzeyi aşındırabilecek kadar güçlü bir alkali derecesine haiz olan yağalma banyolarında, yüzeyde bulunan alüminyum oksit-magnezyum oksit tabakasının düzensiz çözünmesi sebebiyle, yüzeyde göz hoş gelmeyen lekeler (white-etch bloom) oluşabilir.

Matlaştırma:

Alüminyum yüzeyinin matlaştırılması için genel anlamda sud-kostik içeren eriyikler kullanılır ve bu işleme “kostikleme” denir. Kostik banyosu, 60° C civarında çalışır. Tepki sonucunda, yüzey alanının her metrekaresinden 80-120 gr alüminyum çözünerek eriyiğe geçer. Eriyiğe geçen alüminyum denge konsantrasyonunu aştığında, banyo altına çökelir. Kostik banyolarında, alüminyum konsantrasyonu önemlidir ve denetim edilmelidir. Eriyik içindeki özgür sodyum hidroksitin alüminyuma oranı, banyo dibinde çökelti oluşmaması yönünden büyük ehemmiyet taşır. Yüzeyde, “galvaniz” tesirinin görünmemesi için, matlaştırma banyosunun çinko konsantrasyonu da gözaltında tutulmalıdır.

(Ek olarak, yeni geliştirilen bir teknikle, paslanmaz çelik mini bilyaların “kumlama” işlemiyle hususi bir makina tarafınca aluminyum yüzeyine püskürtülmesiyle mat yüzey elde edilmektedir. Kostikleme ile elde edilmiş mat yüzeyde görülebilen “yapısal çizgiler” (structural streaking) ve “galvaniz görüntüü” şeklinde dağlama kusurları kumlama yöntemiyle elde edilmiş mat yüzeyde görülmez. Bu yüzden günümüzde kumlama yöntemi daha oldukca tercih edilmektedir.)

Kostik Rejenerasyonu:

Kostik banyosunda eriyen alüminyumu eriyikten dışarı alan (temizleyen) ve böylece eriyik içindeki sud-kostiği geri kazanan (rejenerasyon) proses ve ekipmanlar mevcuttur. Geri kazanma işlemi, Bayer Prosesi esasına dayanır. Rejenerasyon işleminde, kostik eriyiği; kostik banyosu ile kristalizatör içinde kapalı dönem dolaşır. Kristalizatör, bir çeşit depo olup, eriyik içindeki aluminyumun, alumina-tri-hidrat olarak çöktürüldüğü yerdir. Bu çökelti içindeki su giderilerek, %90 oranında katı atık elde edilebilir.

Kostiğin bu şekilde geri kazanımı ile elde edilmiş faydalar şunlardır: 1) Matlaştırma işleminde kullanılan sud-kostik tasarrufu, 2) Atıksu arıtım giderlerinden tutum, 3)Ticari kıymeti olan bir katı atık.

Bununla birlikte, geri kazanılmış kostik ile meydana getirilen matlaştırma işleminde elde edilmiş matlık derecesi, düzgüsel banyolara gore daha azdır. Ek olarak, benzeşik matlık elde edilmesinde de sorun oluşabilir.

Parlatma (Polisaj):

Parlak yüzeyli aluminyum, Avrupa’da, yalnız dekorasyon için tercih edilir. Bununla birlikte, yarı-parlak yüzeyli levhalar bazı otomobil firmalarının garaj binalarının kaplanmasında kullanılmaktadır. Türkiye ve Ortadoğu devletlerinde ise, mimari amaçla kullanılan alüminyum profiller, daha fazlaca “parlak” görünümde tercih edilmektedir. Parlatma iki metodla yapılabilir: “Kimyasal parlatma”, yada “Elektro-kimyasal parlatma”. Kimyasal parlatmada en parlak yüzey alüminyumun ilkin mekanik polisaj işleminden geçirilmesi, sonrasında da 100° C civarında çalışan ve fosforik, sülfürik, nitrik asit içeren eriyiklere (banyo), daldırılması ile elde edilir. Yarı-parlak kimyasal parlatma banyoları ise, 80-95° C sıcaklıkta çalışır ve sülfürik-nitrik asit karışımından oluşur.

Elektro-kimyasal parlatma ise, adından da anlaşılacağı şeklinde, kimyasal parlatma banyosuna elektrik akımı (DC, doğru akım) verilerek yapılır. Bu banyolar; fosforik, kromik, sülfürik ve nitrik asitlerin karışımlarından hazırlanmış olur. Emek harcama sıcaklıkları 75-85° C içinde olup, uygulanan akım yoğunluğu 20 A/dm² ‘ye ulaşabilir. Elektrokimyasal parlatma prosesi, alüminyum kalitesinde daha seçici olduğundan, kimyasal parlatma sektörde daha fazlaca tercih edilir.

Avrupa’da, 6060/6063/AlMgSi0,5 alaşımından parlak yüzeyli aliminyum ekstrüzyon ürünleri, en fazla duş kabinlerinin üretimi ve halı profilleri benzer biçimde uygulama alanları bulur. Bununla birlikte, ekstruzyon sektöründe en parlak yüzey eldesi için 6463 alaşımı tercih edilmelidir.

Parlatma banyolarının akışkanlıkları düşüktür. Bundan dolayı, banyodan çıkan alüminyum üstüne yapışıp taşınmaları sebebiyle sarfiyatı yüksektir. Bilhassa şimal ABD’da, oto trim malzemeleri üreten firmalarda, fosforik asidi geri kazanmak amacıyle “rejenerasyon” üniteleri kullanılmaktadır.

Temizleme (Desmut):

Kostikle meydana getirilen matlaştırma yada kimyasal parlatma işlemleri sonucunda, alüminyum yüzeyinde bir balçık tabakası (tepki ürünü) oluşur. Bunun temizlenmesi için, asidik bir banyo kullanılır. Bu amaçla en yaygın kullanılan banyo, oda sıcaklığında çalışan ve hacimsel olarak %30-50 konsantrasyonda nitrik asit içeren banyodur.

6063 alaşımının kostikle matlaştırılmasından sonraki yüzey temizliği için, sülfürik asit içeren atık eloksal eriyiği de kullanılabilir. Bu eriyiğe, düşük konsantrasyonda bir oksitleyici asit yada bileşik ilave edilmesi, alüminyum yüzeyinde korozyon oluşmaması için tavsiye edilir.

Aluminyum’un Eloksal (Anodik Oksidasyon) Kaplanması

Eloksal Tabakasının Yapısı:

Eloksal tabakası, alüminyuma entegre bir katman olarak oluşur ve metal/oksit arakesitinde oluşan kısmına hususi olarak “baraj tabakası” (barrier layer) adı verilir. Eloksal tabakasının gözenekli yapısı, bu baraj tabakasının üstünde büyür. Biçim 1’de eloksal tabakasının şematik üç boyutlu kesiti görülmektedir.

Genel olarak, gözenek çapı, hücre boyutları ve baraj tabakası; uygulanan voltajla doğru orantılıdır. Uygulanan her volt için gözenek çapı ve baraj tabakası 10 Angström, hücre boyutu ise 30 Angström büyür.

Eloksal tabakasının kalınlığı, amper-dakika miktarına bağlı olarak artar ve 1 ila 100 mikron içinde değişen kalınlıklar elde edilebilir. Katman kalınlığı; kullanılan elektrolit, ısı, ve uygulanan akıma göre farklılık gösterir. Eğer eloksal prosesi oluşan tabakayı eritmeyen bir çözeltide (mesela Borik asit) yapılıyorsa, katman gözeneksiz bir yapı gösterir, ek olarak kalınlığı da uygulanan voltaja bağlı olur. Bu tip eloksala “baraj eloksalı” adı verilir (Barrier Layer Film).
Eloksal Tabakasının Genel Özellikleri:

Eloksal tabakasının alüminyuma tutunması, alüminyum ile bütünleşerek oluşmasından dolayı muhteşem netice verir. Eloksal tabakası oldukça sert (Al2O3=Korundum) ve böylece aşınmaya karşı oldukça dayanıklı olduğundan, aliminyuma üstün özellikler kazandırır. Tespit işlemi tamamlanmış bir eloksal tabakası çeşitli asit ve öteki kimyasallara karşı dayanıklı olduğundan, birçok ortamda alüminyumu korozyona karşı korur. Eloksal tabakasının saydam yapısı, alüminyumun metalik görünümünü ortaya çıkarır, ve bu özellik yardımıyla alüminyum yüzeyine parlak yada mat görünüm verecek çeşitli mekanik yada kimyasal işlemler uygulanabilir.

Eloksal tabakası, elektrik yalıtkanıdır. Elektrik geçirgenliği için, katman kalınlığının her mikronu için 40V gerekir. Bununla beraber, gerçek kıymet, alüminyum alaşımına bağlıdır, Al-Si5% alaşımında, eloksal tabakasının geçirgen olması için 25V kafi olur.

Eloksal tabakası, alkali kimyasallardan negatif etkilenir. Bu yüzden, alkali ortamda, eloksallı yüzey üstüne korunma için hususi bant yada kendiliğinden soyulabilen lake kaplama ile koruyucu film uygulanır. Bu durum, bilhassa, mimari uygulamalarda ehemmiyet kazanır. İnşaat sahasında, eloksallı alüminyumun kireç, harç yada çimento ile temas etmemesi için lüzumlu tedbir alınmalıdır. İnşaat bittikten sonrasında, eloksallı alüminyum üstündeki koruyucu film çıkarılır.
Eloksal İşlemleri

Alüminyum üstüne, istenilen özelliklere gore, çeşitli elektrolitler kullanılarak, çeşitli eloksal (anodik oksidasyon) tabakaları oluşturulur.

.Mimari Ve Parlak Eloksal:

Aluminyum mimari ve dekoratif eloksal işleminde sülfürik asit elektroliti kullanılır. Tipik bir eloksal banyosunda, 160/170 g/l H2SO4 bulunur ve 18/20 C içinde 1,5 A/dm2 doğru akım uygulanır. Banyonun konsantrasyonuna, sıcaklığına ve alüminyum bileşimine bağlı olarak voltaj 17-19V içinde değişmiş olur. Tabak oluşma hızı, dakikada 0,5 mikrondur. Mimari uygulamalarda, istenen eloksal tabakası kalınlığı, bina haricinde 20-25 mikron, bina içinde 10-15 mikrondur.

Eloksal tabakası oluşurken, elektrolite alüminyum geçer. Tipik olarak, alüminyumun elektrolitte erime hızı 0,6g/mikron/m2’dir. Eloksal banyosunda bulunan alüminyum miktarı 5-15g/l içinde bulunmalıdır. Daha yüksek konsantrasyonlarda eloksal işlemi için lüzumlu voltaj yükselerek enerji sarfiyatının artmasına ve banyonun ısınmasına niçin olur. Daha düşük değerlerde de elektrolitin iletkenlik kıymeti azalır. Yüksek Al(+3) kıymeti, parlak eloksal eldesini de zorlaştırır.

Eloksal banyosundaki Al(+3) miktarının kontrolü, banyodan dışarı elektrolit alınarak temiz elektrolit verilmesi ile yapılabilirse de, bu işlem iyi netice vermez. Daha duyarlı denetim için, iyon değiştirici yada ozmoz metodu ile çalışan asit temizleme üniteleri kullanılır.

Parlak eloksal ise daha yüksek konsantrasyon ve sıcaklıklarda yapılır. Akım yoğunluğu ise daha düşük seçilir. Tipik bir parlak eloksal, 175-185 g/l H2SO4, 22-25 C, 1,0 A/dm2, 15V şartlarında yapılır. Bu sayede daha saydam katman elde edilir. Bununla birlikte, parlak eloksal için alüminyumun kimyasal bileşiminin oldukca mühim olduğu unutulmamalıdır. Alüminyum içinde bulunan empüriteler, belli limitlerin altında bulunmalıdır. Bilhassa, AlMgSi0,5 (AA6063) alaşımında, Fe oranı %0,18’in altında bulunmalıdır. (Tercihen Fe:%0,10-0,15). Eloksal kalınlığı arttıkça, parlak görünüm azalır. Katman kalınlığı, kullanma yerine gore seçilmelidir. Bir otomobil farı 3 mikron, otomobil yan çıtaları 7-10 mikron eloksal kaplanır.

Genel olarak eloksal işleminde ürün üstünde oluşan eloksal tabakasının benzeşik kalınlıkta olması için iş parçasının eloksal askılarına bağlanmasında bilhassa dikkat edilmelidir. Aliminyum işparçaları aluminyum yada titanyum askılara sıkıca irtibatlanması ile işparçaları ile askılar arasındaki elektriksel kontağın işlemin başından sonuna kadar muhteşem olması hedeflenir. Böylece eloksal kaplamasının oluşması için ihtiyaç duyulan elektrik akımı, işparçasının her yanında muntazam dağılarak heryerde muntazam kalınlıkta eloksal tabakası oluşmasını sağlar. İşparçalarının eloksal askılarına sıkca irtibatlanmaları için sıcaklığa ve aside dayanıklı hususi penseler ve U-klemp’ler geliştirilmiştir.
Renkli Eloksal Yapılması (Eloksal Tabakasının Renklendirilmesi)

Eloksal tabakasının renklendirilebilme özelliği, alüminyum ürünlerin yaygınlaşmasını elde etmiştir. İlk ilkin, sülfürik asitle meydana getirilen eloksal tabakalarının gözenekli (poröz) yapısına, organik yada inorganik boyalar ile uygulanmıştır (Daldırma boyama). Bu boyaların UV (morötesi) ışınlara dayanımı sınırı olan olduğundan, bilhassa mimari uygulamalarda renkli eloksallı alüminyum ürünlerin güneş ışınlarına dayanıklı olması için; integral eloksal (renklendirme), iki-etaplı elektrolitik renklendirme şeklinde prosesler geliştirilmiştir.

Integral eloksal, güneşe dayanıklı uzun ömürlü, gri ve siyah renkler renkler elde edilmiştir. Sadece, eloksal işletme şartlarının kırılgan kontrolü, yüksek enerji sarfı şeklinde maliyeti yükseltici faktörler sebebiyle, yerini “iki-etaplı” renklendirme işlemlerine bırakmıştır.

Iki-etaplı elektrolitik renklendirmenin esası, eloksal tabakasının gözeneklerine metal iyonlarının pigment görevi görecek şekilde emdirilmesidir. Bu sayede, açık bonzdan koyu bronz ve siyah renge kadar geniş bir yelpazede çeşitli renkler elde edilir. Iki etaplı renklendirme, Japonya’da Dr.Asada tarafınca keşfedilmiş ve Alcan tarafınca patenti satın alınarak nikel, kobalt ve bakır esaslı “Anolok” renklendirme geliştirilerek lisansiyer üreticilere sunulmuştur. Hemen sonra, kalay esaslı elektrolitlerin geliştirilmesi ile “iki-etaplı” renklendirme, tüm dünyada yaygınlaşmıştır.

Daldırma boyama ile elektrolitik renklendirmenin beraber kullanılması ile, daha çeşitli renkler elde edilmesi mümkün olmakla beraber, prosesin duyarlı kontrolü renk uyumunu zorlaştırmaktadır.

Elektrolitik renklendirmenin günümüzdeki son aşaması “interferans renklendirme” adı; verilen ve mavi-gri renklerin de kapsandığı çeşitli renklerin elde edilmiş olduğu prosestir. Bu yöntemde de, renk uyumu için eloksal ve renklendirme parametrelerinin fazlaca duyarlı kontrolü gerekmektedir.
6.Eloksal Tabakası’nın Tespit İşlemi:

Eloksal tabakasının ve gerekiyorsa renklendirilmesinin peşinden, gözeneklerin kapatılması amacı ile “tespit” işlemi yapılır. Böylece, eloksal tabakasının kimyasal ve fizyolojik etkilere dayanıklı olması, renkli ise pigmentlerin dışarı kusmaması ve gözenekler içine empüritelerin girmemesi sağlanır.

Tespit işlemi iki şekilde yapılabilir:
Sıcak (Hidrotermal) Tespit:

Sıcak tespit, kaynama derecesindeki deiyonize su ile yapılır. Suyun pH kıymeti 5,5-6,5 içinde bulunmalı (asetik asit/amonyak kullanılarak ayarlanır) ve eloksal kalınlığının her mikronu için 2 dakika beklenmelidir. Bazı katkı maddeleri ile bu süre mikron başına 1 dakikaya kadar indirilebilir. Bu katkı maddeleri çoğu zaman Nikel esaslı bileşiklerdir, bununla beraber daha çevreci zararsız maddeler de geliştirilmektedir.

Tespit işleminin mekanizması, Biçim-5’de görülmektedir. İyi bir tespit sonrasında, eloksal tabakasının yüzeyinde beyaz bir toz tabakası oluşur. Bu tabakanın silinerek temizlenmesi zahmetli bir işlem olduğundan, tespit banyosuna ilave edilecek bazı katkı maddeleri ile önlenmesi tercih edilmektedir. Sadece, tespit kalitesinin bozulmaması için, bu katkı maddelerinin miktarı ve ilave zamanı son aşama dikkatle takip edilmelidir.

Daha nadir kullanılan bir sıcak tespit yöntemi de “su buharı” kullanmaktır.
Soğuk (Emprenge) Tespit:

Bu metotta, deiyonize su ile beraber nikel sülfat yada nikel florür esaslı kimyasal bileşiklerin oluşturduğu bir çözelti kullanılır. İşlem sıcaklığı 20-30 ° C, süresi mikron başına bir dakikadır. Sadece, meydana getirilen testler ve tecrübeler sonucunda, soğuk tespitin, sıcak tespit kadar iyi netice vermediğinin anlaşılması üstüne, soğuk tespitten sonrasında, 60-70 ° C sıcaklıkta bulunan su banyosunda tutulması ile daha iyi sonuçlar elde edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Soğuk tespitte, banyonun kontrolu, bilhassa natürel (beyaz) eloksalda renklenme oluşmaması açısından (yeşil), ehemmiyet taşır.

Eloksal tespit işleminin sıcak yada soğuk işlemlerden hangisi ile yapılacağı, enerji ve kimyasal madde maliyetlerinin kıyaslanması, kalite faktörü ve tesisin günlük emek harcama saati göz önünde tutularak belirlenmelidir.
7. Eloksal notasyonları

Avrupa vatanlarında eloksallı alüminyumun dekoratif görünümü tanımlamak için kullanılan eloksal kısa gösterilişleri (notasyon) şunlardır:
Notasyon Tarifi
E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6 Bakınız DIN 17611
QUALANOD (EURAS)’a gore
C0 Naturel eloksal rengi (beyaz /renksiz)
C31 Oldukça açık bronz (very light bronze)
C32 Açık bronz (light bronze)
C33 Bronz (medium bronze)
C34 Koyu bronz (dark bronze)
C 35 Siyah (black)
Eski Alman notasyonları:
EV1 Naturel renkli (renksiz, beyaz)
EV2 Alman gümüşü (German silver)
EV3 Sarı (altın) (Gold)
EV6 Siyah (Black)

Mimari Eloksal İşlem Sırası

Yukarıda söz edilen işlemlerin genel bir özeti olarak, aliminyum profil üstüne mimari eloksal kaplama meydana getiren örnek bir tesisteki işlem sırası şu şekildedir:

Yağalma – Yıkama – Kostik – Yıkama – Nötralizasyon (Nitrik asit) – Yıkama – Yıkama – Eloksal (1) – Eloksal (2) – Eloksal (3) – Eloksal (4) – Yıkama – Yıkama – Yıkama – Elektrolitik Renklendirme – Yıkama – Boyama (daldırma renklendirme) – Yıkama – Yıkama – Tespit (1) – Tespit (2) – Tespit (3) – Tespit (4) – Yıkama – Kurutma.

Eloksal’ın uygulama amaçlarından birisi de mimari amaçla kullanılacak aluminyum ürünlerin elektrostatik boyama öncesinde kromlu (kromatlama) yada kromsuz kimyasal dönüşüm kaplamalarının yerine kullanılacak bir primer katman oluşturmaktır. Bu durumda ise şu parametreler kullanılabilir: Sülfürik asit 160-200 g/l, ısı 25° C, akım yoğunluğu 1,2-1,5 A/dm² , ve 50° C sıcaklıktaki deiyonize su ile son yıkama. Eloksal sonrasında “tespit işlemi” yapılmadan alüminyum elektrostatik boyamaya verilir.

Eloksal ve tespit banyolarının boyutları ve sayısı, tesisin üretim kapasitesine nazaran planlanır. Alüminyum Anodizasyon / Alüminyum Anodize Kaplama /

E0 Degreased and deoxidized only
E1 Grinded only
E2 Brushed only
E3 Polished only
E4 Grinded and brushed
E5 Grinded and polished
E6 Chemically etched
E7 Chemically or electrochemically brightened
E8 Polished and chemically or electrochemically brightened

aluminyum_eloksal_nedir_tam_otomatik_eloksal_hatti_mecanicacnc-aluminyumcuyuz

aluminyum_eloksal_nedir_tam_otomatik_eloksal_hatti_mecanicacnc-aluminyumcuyuz

Full Automatic Anodizing Plant For Aluminum Profiles

Fully automatic anodizing line for aluminum profiles

Made of anodized aluminum profile operations to the cause?

Aluminium profiles are corroded under the influence of weather and weather conditions. Anodizing process is performed to avoid this. The surface of the aluminum profile in the anodizing and covered with a layer making contact with air is prevented to corrosion.

Anodized aluminum surface treatment is a term that has entered our language to German (eloxal). Anodization is defined in the form to anodized. In International in terminology “anodic Oxidation (anodic oxidation),” or “ANODISING / Anodizing (Anodization / Anodized)” is defined as. Anodizing is a surface coating for aluminum rather special; It is made by an electrochemical process. The electrolyte is an acidic solution in general. The aluminum electrolysis process will be covered “anode” of the. A stream which is specific and control (most of the time direct current) density, aluminum will be covered (workpiece) in accordance with a cathode, again for a certain time passed. This time is determined if the thickness of the anodized layer to be formed and maintained property. During the process temperature and the temperature of the electrolyte occurs stationary (static) removing heat from the environment to keep the process (cooling of the electrolyte) is required. If the quality of the metallurgical structure of the workpiece to be anodized and anodized look at a quality facility to obtain necessary engineering should be noted that the criteria should be designed.

Anodized coating (anodic oxidation, eloxal, anodized, anodizing), is one of the most important surface treatments applied to aluminum products.

Anodizing process, decorative need seventy years since, both are used for industrial applications.

Architectural applications for the anodized layer “color” made with the aim of evaluated several labor costs and processes have been developed. It’s a lot of processes, the porous anodized layer (porous) structure, the coloring pigments are based on the host.

After you have defined the first of the anodic oxidation pretreatment’ll mention the anodized coating.
Anodized Pretreatment (surface preparation)
Decorative Pretreatment For Appearance:

Processes for modifying the surface with a decorative appearance can be chemical or mechanical. The surface created matte, glossy, metallic, texture or appearance; on anodized applied, or are protected by covering with layers of transparent lacquer.
Mechanical Pretreatment:

In mechanical polishing process (polishing), satin finishing, deburring, or sanding operations has said.

Deburring and sanding operations as applied to rather small parts. These structural jewelry, door / window handles, molding and accessories for a variety of uses for marine craft parts are likewise products.

Polished and satin operations are often applied to the profile. In particular polishing textile (cloth) formed the brushes, the brushes generated from operations in satin stainless steel wire used. The work made at capacity and surface quality according to have been made, 2-4-6-8, stainless steel and special plastic brushes having satin profiles using machines, judging by the machinery used is treated to be a combination of several individual yacht.

In the polishing process, depending on the machine type of solid or liquid “wax” is used. Things compared to business capacity and state-tale or two single table, 2 or only semi-solid or liquid polishing brush suited automatic polishing machines (polishing) may use polish. Brush work to be done than to be used in sexual selection.

At the end of the polishing process “glossy” surface is obtained.

Brushing is a result of processing, in particular for the purpose of camouflaging the extrusion line, depending on the thickness of the used wire brush, lightly lines are created.

Both small part, as well as the procedures applied to another profile “grinding” is. By sanding, using a special abrasive strips, zımpr the grain (grain) depending on size, surface texture or modest various images are created. Liquid aluminum contact surface with sandpaper or need a solid lubricant.

As a result of all mechanical processes on the surface of the metal layer is removed and used wax / oil because the surface can stand some ruins. After this process remains “degreasing” in the bathroom and cleaned the redox profile is made clear.

The blasting technique used to obtain a special matte finish E6. The duration of the caustic obtained matte surface with sandblasting operations in the 5-10 times and thus reduced chemical consumption, waste and heating in attitudes is also provided. In this case caustic formed with structural lines and galvanizing effect after the matting surface defects that can occur in a similar manner, it does not appear in the sanding process.
Chemical pretreatments:

Chemical pretreatment are selected according to the desired surface appearance of the product.

It is performed chemically with caustic containing sodium hydroxide to achieve matte surface. (Recently developed a technique, stainless steel mini balls “blasting” process with the particular machine tarafınca aluminum surface to be sprayed with matt surface is obtained. Obtained by Caustic visible matt surface “structural lines” (structural streaking) and “galvanize image” in the form of etching defects matt surface blasting method obtained by invisible. So today blasting method is much more preferable.) You can see the www.mecanicacnc.co address for more information about Blasting.

Including acid dipping to obtain chemical or electrochemical polished surface polishing method is applied. The chemicals used for polishing, phosphoric, sulfuric, nitric, chromic acid, or all of the available few.

Chemical Pre-treatment consists of several stages. First of caustic or polishing process towards matting, surface abrasive cleanser no effect (yağal) process is applied. If the caustic or polishing process continues cleaning a pickling process for the reaction to occur on the surface residue. Cleaning with acid chemical (desmut) nitric acid and fluoride used in the process.
Degreasing:

Often, yağal the solutions is water-based solutions, carbonate, phosphate, wetting giz are alkaline solution containing a bearing and sometimes constructive complexity. Alternatively, acidic sulfuric or phosphoric acid and containing some additional kimysal may also melt. Water-based yağal baths are operated in the 70 to 90 ° C. Working at room temperature, the organic based yağalıcı containing some hydrocarbons thinners, particularly when selfed insufficient to clear the finish polishing in the polished surface by mechanical means. In addition, in the wastewater they will also not preferred because hydrocarbons.

Yağal up steam (vapor degreasing), especially lacquer finish used for the cleaning of the surface may remain in small pieces. However, due to environmental issues (because they contain volatile hydrocarbons that are harmful to the environment), respectively, they are replaced with a water-based solution.

The most commonly used aluminum alloys for architectural applications 6060/6063 / almgsi0,5 materials to be considered in yağal process issues, the failure to yağal the surface during etching (of not dull). For this, a solution based on a non-alkali or acid yağal yağal effect on the melt to be used. That might abrade the surface to the extent that having a strong alkaline bath yağal on the surface due to the dissolution of the aluminum oxide-magnesium oxide layer irregular surface unwelcome eye spots (white-etch bloom) may occur.

Matting:

Solution containing caustic soda generally used for surface matting and processing of aluminum “caustic” is called. The caustic bath, runs around 60 ° C. In response results from each square meter of the surface area of 80-120 g aluminum dissolves into the melt through. When the melt exceeds the equilibrium concentration of said aluminum, it is deposited under the bathroom. Caustic baths, aluminum concentration is important and must be controls. Aluminum ratio of free sodium hydroxide in the melt bath at the foot of the utmost importance to see whether precipitation occurs. On the surface, “galvanized” does not appear to influence zinc concentration of matting bathroom should be kept in custody.

(In addition, a newly developed technique, stainless steel mini balls “blasting” process with the particular machine tarafınca aluminum surface to be sprayed with matt surface is obtained. Obtained by Caustic visible matt surface “structural lines” (structural streaking) and “galvanize image as” etching defects grit blasting mat surface obtained by invisible. Therefore nowadays quite sandblasting method is more preferred.)

Caustic Regeneration:

Caustic bath in the melting aluminum melt out area (clear) solution in soda-lye and thus winning back (regeneration) processes and equipment are available. The recovery process is based on the Bayer basis. Regeneration of the caustic solution; wander off period within Crystallizers with caustic bath. Crystallizer is a type store the aluminum in the melt, where it is precipitated as alumina-tri-hydrate. This precipitate is eliminated in water, 90% of solid waste can be achieved.

Caustic The following are the benefits obtained with the recovery: 1) used in Matting process sud-caustic saving, 2) the attitude of the wastewater treatment costs, 3) solid waste with commercial value.

However, the products obtained in the process matting formed with recycled caustic degree of opacity, depending less on normative bath. In addition, problems may occur in obtaining homogeneous opacity.

Polishing (polishing)

Shiny aluminum, in Europe alone is preferred for decoration. However, semi-gloss finish of the garage building is used for coating sheets of some automobile companies. In Turkey and Middle Eastern states, it used aluminum profiles, architectural purposes, much more “polished” appearance is preferred. Polishing can be done in two ways: “chemical polishing”, or “electro-chemical polishing”. Chemical polishing the polished surface passing the aluminum of the first mechanical polishing, after which running around 100 ° C, phosphoric, sulfuric, nitric acid solution containing the (bath), obtained by immersing. The semi-bright chemical polishing baths, work 80 to 95 ° C and comprises sulfuric-nitric acid mixture.

The electro-chemical polishing, as the name suggests, the chemical polishing bath electrical current (DC, direct current) giving is done. These bathrooms; phosphoric, chromic, is prepared from a mixture of sulfuric and nitric acid. Labor costs are in the 75-85 ° C temperature, applied current density of 20 A / dm² reach. Electrochemical polishing process, is more selective aluminum quality, much more preferred in the chemical polishing industry.

In Europe, 6060/6063 / almgsi0,5 shiny surface alloy aluminum extrusion products, production and rug profiles of most shower cubicle likewise finds application areas. However, the 6463 alloy to obtain the glossy surface is preferable in the extrusion industry.

Fluidity of the polishing bath is low. Therefore, sticking onto the aluminum released from the bath consumption is high due to transportation. Şimal particularly the United States, the company that manufactures auto trim materials, with the aim to regain the phosphoric acid “regeneration” units are used.

Cleaning (Desmut):

As a result caustic formed by sandblasting or chemical polishing, a slime layer on the aluminum surface (reaction product) is formed. For cleaning thereof, an acidic bath is used. For this purpose, the most commonly used bath working at room temperature and the bath containing 30-50% by volume nitric acid concentration.

Caustic cleaning tarnished the 6063 alloy for the next surface, anodizing solution containing sulfuric acid waste can also be used. To this solution, a low concentration of oxidizing acid, or adding compounds, it is advisable to avoid corrosion of the aluminum surface.

Aluminum anodizing (anodic oxidation) Coating

Structure of the anodized layer:

Anodized layer is formed as an integrated layer of aluminum and metal / oxide as occurs in particular in the portion of intersection “dam layer” (the barrier layer) is called. The porosity of the anodized layer grows above the dam layer. It shows a schematic three-dimensional cross section of the anodized layer 1 format.

In general, the pore diameter, the cell size and the dam layer; It is proportional to the applied voltage. Pore diameter for each volt applied and dam layer 10 Angstroms, 30 Angstroms in larger cell size.

The thickness of the anodized layer, increases depending on the amount of ampere-minutes, and can be obtained by varying the thickness of 1 to 100 microns. Layer thickness; the electrolyte, temperature, and varies according to the applied current. If the anodizing process of melting layer consists of a solution (if, for example boric acid) is done, the layer shows a porous structure will depend on the thickness of the applied voltage in addition. This type of anodic oxidation “anodizing the dam” is called (Barrier Layer Film).
General Characteristics of Anodized layer:

Anodized aluminum adhesion of the layer, provides excellent result due to the formation of integrating with aluminum. Quite hard anodized layer (Al2O3 = Corundum) and thus is highly resistant to abrasion, outstanding features aluminum to save. Detection is a complete anodized layer is resistant to various acids and other chemicals, protects against corrosion, aluminum variety of environments. Transparent structure of the anodized layer, exposes the metallic appearance of aluminum, shiny or matte appearance and this feature will be applied to the aluminum surface using a variety of mechanical or chemical processes.

Anodized layer is electrically insulating. For power transmission, should 40V for each micron of the layer thickness. However, the actual value is dependent on the aluminum alloy, Al-alloy Si5% will suffice for 25V of the anodized layer to be liquid permeable.

Anodized layer is negatively impacted by the alkali chemicals. Therefore, in an alkaline medium, in particular for the protection anodized surface on tape or peelable protective film applied with lacquer itself. In this case, in particular, it gains importance in architectural applications. In the construction field, anodized aluminum, lime, necessary measures must be taken to avoid contact with mortar or cement. After you have finished building, removed the protective film on top of anodized aluminum.
Anodizing Processes

Aluminium top, according to the desired characteristics using various electrolytes, various anodizing (anodic oxidation) created layers.

.Mimar And Bright Anodizing:

Architectural and decorative aluminum anodizing process in sulfuric acid electrolyte is used. In a typical anodizing bath, 160/170 g / L H2SO4 and 18/20 located in the C 1.5 A / dm 2 is applied direct current. The bath concentration, the aluminum composition is changed depending on the temperature and voltage of 17-19V. Plates formation rate is 0.5 microns per minute. Architectural applications, the desired thickness of the anodized layer, the building except 20-25 microns, 10-15 microns in the building.

Anodized layer is formed, through the aluminum in the electrolyte. Typically, the aluminum dissolution rate of the electrolyte 0.6 g / micron / m2. Anodized aluminum content in the bath 5-15g / l must be inside. Increasing the voltage necessary for the anodizing process, rising energy costs and higher concentrations of warming would be why the bathroom. The conductivity of the electrolyte in the securities of lower value decreases. High-Al (+3) value is difficult to achieve in bright anodized.

Get the anodizing bath (+3) amount of control, also can be made by taking out a clean electrolyte from the electrolyte bath, this process does not give good results. More sensitive to control the ion exchanger or working acid cleaning units used by osmosis method.

The bright anodizing is performed at higher concentrations and temperatures. The current density lower is selected. A typical bright anodized, 175-185 g / L H2SO4, 22-25 C, 1.0 A / dm 2, is made in terms 15V. This allows to obtain a more transparent layer. However, it should be noted that the chemical composition quite prominent in bright anodized aluminum. Impurities contained in the aluminum, must be below a certain limit. In particular, almgsi0,5 (AA6063) alloy, Fe ratio should be below 0.18%. (Preferably Fe: 0.10 to 0.15%). Anodizing thickness increases, the bright appearance is reduced. Layer thicknesses should be selected according to use instead. 3 microns a car headlight, side moldings 7-10 micron anodized coated cars.

Overall, the workpiece to be anodized layer formed on top of the product in the anodizing process homogeneous thickness should be especially careful to connect to the anodized hanger. Aluminum or titanium aluminum workpieces are suspended until the end of the electrical contact between the workpiece firmly with hangers and connected for the beginning of the process is expected to be spectacular. Thus, the electric current needed for the formation of anodized coating on all sides uniformly scattered everywhere uniform thickness of the workpiece to the formation of the anodized layer. The temperature of the workpiece Frequently irtibatlan be suspended for the anodic oxidation and acid-resistant special pliers and clamp have been developed.
Making color anodizing (the coloring of the anodized layer)

Capable of colored anodized layer has achieved the spread of aluminum products. First the first, the sulfuric acid formed in the porous anodized layer (porous) structure is carried out with organic or inorganic coatings (dip dyeing). This painting of UV (ultraviolet) is the boundary resistance to radiation, especially colored anodized aluminum product to be resistant to the sun’s rays in architectural applications; Integral anodizing (coloring), process is developed in two-stages of electrolytic coloring.

Integral anodizing, sun-resistant perennials, gray and black colors are obtained. Only the fragile control of anodized operating conditions, in the form of cost-raising factor due to high energy consumption, where the “two stages” has been replaced with the coloring process.

Two-stages of the main electrolytic coloring, the pores of the anodized layer is impregnated with metal ions to see pigments task. Thus, the open bonze dark bronze to black colors and a wide range to obtain various colors. Two stages of coloring, was discovered on the side of Japan and Alcan dr.asa tarafınca purchased patent nickel, cobalt and copper-based “Anolok” was presented to the coloring developed lisansiy manufacturer. Soon after, with the development of tin-based electrolyte “two-staged” coloring has spread all over the world.

Using electrolytic coloration by immersion with painting, but it is possible to obtain more various colors, the process is difficult to control sensitive color matching.

Electrolytic coloring the final stage of today’s “interference coloring” name; The process is that the blue-gray in color and is covered in a variety of colors have been obtained. In this method also, the anodizing, and coloring to color match parameters must be overly sensitive control.
6.Eloksal layer Detection Process:

After the coloring of the anodized layer and, if necessary, with the aim of closing the pores of “fixing” operation is performed. Thus, to be resistant to chemical and physiological effects of the anodized layer is provided to prevent the entry of impurities into the vomit out of colored pigment and pores.

Detection can be done in two ways:
Hot (hydrothermal) Detection:

Hot fixing is done with de-ionized water at boiling temperature. The pH value of the water must be found within 5.5-6.5 (acetic acid / adjusted using ammonia) and wait 2 minutes for each micron thick anodized. Some additives this time reduced to 1 micron per minute. These additives are often nickel-based compound, more environmentally harmless substances however are also being developed.

The mechanism of detection process is shown in Format-5. After a good detected, a white powder layer formed on the surface of the anodized layer. This layer is cleaned by wiping of a troublesome treatment, prevention and some additives to be added to the fixing baths is preferred. Just to avoid deterioration of determining the quality, quantity and time of addition of these additives should be carefully monitored the final stage.

More rarely used as a detection method hot “water vapor” is to use.
Cold (Empreng a) Determination:

This method utilizes a solution of the deionized water with nickel sulfate or nickel fluoride-based chemical compound. Processing temperatures of 20-30 ° C, time is one minute per micron. Only the result of the tests and trials formed, cold detected, it is understood that give good results as hot fixed to the top, after the cold detection, better results by keeping the water in the 60-70 ° C temperature bath was found to be obtained. Cold detected, check the bathroom, especially natural (white) in terms of anodized avoid discoloration (green), it carries significance.

Anodized determine the process by which to do hot or cold process, the comparison of the energy and chemical costs, quality factor and should be determined taking into account the time of day laboring facility.
7. Anodized notations

Anodizing short representations used to describe decorative appearance of anodized aluminum in European country (notation) are:
Notation Directions
E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, see DIN 17611
QUALANOD (EURAS) Gore
Natural anodised C0 colors (white / colorless)
Fairly light bronze C31 (very light bronze)
C32 Open bronze (light bronze)
C33 Bronze (medium bronzer)
C34 dark bronze (dark bronze)
C 35 Black (Black)
Former German notations:
EV1 Natural color (colorless, white)
EV2 German silver (German silver)
EV3 yellow (gold) (Gold)
EV6 Black (Black)

Architecture Anodizing Process Order

As a general summary of the above-mentioned process, the operation of an exemplary facility anodized aluminum profile forming the top of the architecture is as follows:

Yağal up – Wash – Caustic – Washing – Neutralization (nitric acid) – Washing – Wash – Anodizing (1) – Anodizing (2) – anodizing (3) – Anodizing (4) – washing – washing – washing – Electrolytic Colouring – Washing – Painting (dip coloring) – Washing – Washing – Fixing (1) – Fixing (2) – Fixing (3) – Fixing (4) – washing – drying.

One of the purposes of the application well in advance of anodizing electrostatic painting of architectural aluminum products intended to be used chromium (chromated), or to create a chrome-free primer layer to be used instead of chemical conversion coatings. In this case, the following parameters are used: Sulfuric acid 160 to 200 g / l, temperature 25 ° C, current density 1.2 to 1.5 A / dm², and the final wash with deionized water at 50 ° C. After anodizing “fixing operation” is made from aluminum with electrostatic painting.

Size and number of anodizing and fixing baths, compared to the planned production capacity of the plant. Anodization of aluminum / aluminum Anodized Coating /

E0 Degreased and deoxidized only
E1 grinded only
E2 Brushed only
E3 Polished only
E4 brushed and grinded
E5 grinded and polished
E6 Chemically etched
Chemically or electrochemically brightened E7
E8 Polished and chemically brightened or electrochemically

التلقائي بالكامل مصنع طلاء بأكسيد الألومنيوم لقطاعات الالومنيوم

خط أنودة التلقائي بالكامل لالألومنيوم

مصنوعة من عمليات بأكسيد الألومنيوم للقضية؟

تآكلت الالومنيوم محات تحت تأثير الظروف الجوية والطقس. يتم تنفيذ عملية أنودة لتجنب ذلك. يتم منع سطح الألومنيوم في والنمش ومغطاة الاتصال صنع طبقة بالهواء للتآكل.

بأكسيد الألومنيوم المعالجة السطحية هي المصطلح الذي دخلت لغتنا إلى الألمانية (ELOXAL). ويعرف طلى بأكسيد الألومنيوم على شكل لبأكسيد. في المصطلحات الدولية في “أكسدة انوديك (أكسدة انوديك)”، أو “بالتحليل الكهربائي / بأكسيد الألومنيوم (طلى بأكسيد الألومنيوم / بأكسيد)” هو الذي يعرف بأنه. والنمش هو طلاء السطح للألمنيوم خاص إلى حد ما؛ ويتم ذلك عن طريق عملية كهروكيميائية. بالكهرباء هو الحل الحمضية بشكل عام. وسيتم تغطية عملية التحليل الكهربائي الألومنيوم “أنود” لل. وهناك تيار الذي هو تحديدا والتحكم (معظم الوقت الحالي مباشر) وسيتم تغطية كثافة الالومنيوم (الشغل) وفقا لالكاثود، ومرة أخرى لفترة معينة من الزمن مرت. يتم تحديد هذا الوقت إذا كان سمك طبقة بأكسيد التي سيتم تشكيلها والحفاظ على الممتلكات. خلال عملية درجة الحرارة ودرجة حرارة بالكهرباء يحدث ثابتة (ثابتة) إزالة الحرارة من البيئة للحفاظ على عملية (تبريد بالكهرباء) هو مطلوب. إذا كانت نوعية البنية المعدنية من الشغل إلى أن بأكسيد وبأكسيد نظرة في منشأة الجودة للحصول الهندسية اللازمة وتجدر الإشارة إلى أن المعايير التي ينبغي أن تصمم.

بأكسيد طلاء (أكسدة انوديك، ELOXAL، بأكسيد، والنمش)، هي واحدة من المعالجات السطحية أهم تطبيقها على منتجات الألمنيوم.

عملية أنودة، الحاجة الديكور سبعين عاما منذ ذلك الحين، وتستخدم للتطبيقات الصناعية على حد سواء.

وقد تم تطوير التطبيقات المعمارية للطبقة بأكسيد “اللون” صنع بهدف تقييم العديد من التكاليف وعمليات العمل. ان الكثير من العمليات، وطبقة بأكسيد مسامية (مسامية) هيكل، تستند أصباغ تلوين على المضيف.

بعد أن كنت قد حددت الأول من أكسدة انوديك pretreatment’ll يذكر طلاء بأكسيد.
بأكسيد المعالجة (إعداد السطح)
المعالجة الديكور المظهر:

عمليات تعديل السطح مع ظهور الزخرفية يمكن أن يكون الكيميائية أو الميكانيكية. سطح خلق ماتي، لامعة، لامع، والملمس أو مظهر. على بأكسيد تطبيقها، أو محمية من خلال تغطية مع طبقات من الطلاء الشفاف.
المعالجة الميكانيكية:

في عملية ميكانيكية تلميع (تلميع)، والحرير التشطيب، وتهذيب حواف، أو عمليات الرملي قال.

تهذيب حواف والرملي العمليات كما ينطبق على أجزاء صغيرة نوعا ما. هذه المجوهرات الهيكلية، باب / نافذة مقابض، صب والملحقات لمجموعة متنوعة من الاستخدامات لأجزاء الوحدات البحرية وكذلك المنتجات.

وغالبا ما تطبق عمليات مصقول وصقيل لملف التعريف. ولا سيما المنسوجات تلميع (القماش) شكلت فرش، فرش الناتجة عن العمليات في صقيل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة. العمل التي قدمت في قدرة وجودة السطح وفقا للبذلت، 2-4-6-8، يتم التعامل مع الفولاذ المقاوم للصدأ وفرش بلاستيكية خاصة وجود لمحات من الساتان باستخدام آلات، اذا حكمنا من خلال آلية تستخدم ليكون مزيج من عدة اليخوت الفردية.

في عملية الصقل، وهذا يتوقف على نوع الجهاز الصلبة أو السائلة “الشمع” يستخدم. أشياء بالمقارنة مع القدرات التجارية والحكومية حكاية أو اثنين من جدول واحد أو 2 أو فقط فرشاة تلميع شبه صلبة أو سائلة مناسبة آلات تلميع التلقائي (تلميع) قد تستخدم البولندية. العمل فرشاة ينبغي القيام به من لاستخدامها في الانتقاء الجنسي.

في نهاية عملية تلميع يتم الحصول على “لامع” السطح.

بالفرشاة هو نتيجة للمعالجة، ولا سيما لغرض التمويه خط البثق، وهذا يتوقف على سمك الفرشاة الأسلاك المستخدمة، بخفة يتم إنشاء خطوط.

كلاهما جزء صغير، وكذلك الإجراءات المتبعة لوضع آخر “طحن” هو. الرملي، وذلك باستخدام خاصة على شرائط جلخ، zımpr الحبوب (الحبوب) اعتمادا على حجم، نسيج السطح أو صور مختلفة المتواضعة يتم إنشاؤها. السائل سطح التماس الألومنيوم مع الصنفرة أو في حاجة الى زيوت التشحيم الصلبة.

كما تتم إزالة نتيجة لجميع العمليات الميكانيكية على سطح طبقة معدنية واستخدام الشمع / النفط وذلك لأن سطح يمكن أن يقف بعض الأنقاض. بعد ولا تزال هذه العملية “الشحوم” في الحمام وتنظيفها يتم إجراء الشخصي الأكسدة واضح.

تقنية التفجير المستخدمة للحصول على اللون الأسود المطفأ خاص E6. وتقدم أيضا مدة الكاوية الحصول على سطح لامع مع عمليات الرملي في 5-10 مرات، وبالتالي خفض استهلاك المواد الكيميائية والنفايات والتدفئة في المواقف. في هذه الحالة شكلت الصودا الكاوية مع خطوط الهيكلية وتأثير جلفنة بعد عيوب سطح حصيرة التي يمكن أن تحدث بطريقة مشابهة، فإنه لا يظهر في عملية الرملي.
المعالجة المسبقة الكيميائية:

ويتم اختيار المعالجة الكيميائية وفقا لمظهر السطح المطلوبة للمنتج.

يتم تنفيذ ذلك كيميائيا مع الكاوية هيدروكسيد الصوديوم تحتوي على تحقيق سطح لامع. (وضعت مؤخرا تقنية، الفولاذ المقاوم للصدأ كرات صغيرة “نسف” عملية مع معين سطح آلة tarafınca الألومنيوم ليتم رشها يتم الحصول على سطح مات. التي تحصل عليها الكاوية سطح مات مرئية “الخطوط الهيكلية” (تسليط الضوء الهيكلي) و “حشد صورة” في شكل عيوب الحفر مات طريقة التفجير سطح الحصول عليها عن طريق غير مرئية. حتى اليوم طريقة التفجير هو أكثر من الأفضل بكثير.) يمكنك مشاهدة عنوان www.mecanicacnc.co لمزيد من المعلومات حول التفجير.

بما في ذلك غمس حامض للحصول على مادة كيميائية أو كهروكيميائية مصقول طريقة تلميع السطح يتم تطبيقه. المواد الكيميائية المستخدمة لتلميع، الفوسفوريك والكبريتيك والنيتريك وحامض الكروم، أو كل من الدول القليلة المتاحة.

تتكون الكيميائية المعالجة المسبقة من عدة مراحل. أول عملية الكاوية أو تلميع نحو حصيرة، سطح المطهر جلخ يتم تطبيق رقم (yağal) عملية التنفيذ. إذا استمرت عملية الكاوية أو تلميع وتنظيف عملية التخليل للتفاعل تحدث على بقايا السطح. تنظيف مع المواد الكيميائية الحمضية (desmut) حمض النيتريك والفلورايد المستخدمة في هذه العملية.
إزالة الشحوم:

في كثير من الأحيان، yağal الحلول هي الحلول المستندة إلى الماء، كربونات، والفوسفات، والتبول GIZ ومحلول قلوي يحتوي على حمل وتعقيد البناء في بعض الأحيان. بدلا من ذلك، الكبريتيك الحمضية أو حمض الفوسفوريك والتي تحتوي على بعض kimysal الإضافية التي قد تذوب أيضا. يتم تشغيل حمامات yağal المستندة إلى الماء في 70-90 درجة مئوية. العمل في درجة حرارة الغرفة، وyağalıcı العضوية استنادا تحتوي على بعض مخففات الهيدروكربونات، وخاصة عندما selfed كافية لمسح تلميع النهاية في السطح المصقول بالوسائل الميكانيكية. بالإضافة إلى ذلك، في مياه الصرف الصحي فإنها أيضا لا يفضل لأن الهيدروكربونات.

Yağal يصل البخار (بخار الشحوم)، وخاصة الانتهاء من ورنيش يستخدم لتنظيف السطح قد تبقى في قطع صغيرة. ولكن نظرا لقضايا البيئة (لأنها تحتوي على المواد الهيدروكربونية المتطايرة التي تضر بالبيئة)، على التوالي، يتم استبدالها مع الحل القائم على المياه.

سبائك الألومنيوم الأكثر استخداما لتطبيقات الهندسة المعمارية 6060/6063 / مواد almgsi0،5 للنظر في القضايا العملية yağal، وعدم yağal السطح خلال الحفر (لا مملة). لهذا، وهو حل يقوم على yağal yağal تأثير غير القلويات أو الأحماض على ذوبان لاستخدامها. وهذا قد كشط السطح إلى حد أن وجود yağal حمام قلوية قوية على السطح بسبب انحلال أكسيد الألومنيوم والمغنيسيوم طبقة أكسيد سطح غير منتظم بقع العين غير مرحب به (أبيض حفر ازهر) قد تحدث.

حصيرة:

ويسمى محلول يحتوي على الصودا الكاوية تستخدم عادة للحصيرة سطح وتجهيز الألومنيوم “الصودا الكاوية”. حمام الكاوية، ويعمل حوالي 60 درجة مئوية. في نتائج استجابة من كل متر مربع من مساحة سطح 80-120 غرام الألومنيوم يذوب في الذوبان كليا. عندما يتجاوز تذوب تركيز توازن الألومنيوم قال، وتودع تحت الحمام. حمامات الكاوية، وتركيز الألومنيوم مهم ويجب أن تكون الضوابط. نسبة الألومنيوم هيدروكسيد الصوديوم من الحر في الحمام تذوب عند سفح أهمية قصوى لمعرفة ما إذا كان يحدث هطول الأمطار. على السطح “، المجلفن” لا يبدو أن التأثير يجب أن تبقى تركيز الزنك الحمام حصيرة في الحجز.

(بالإضافة إلى ذلك، وهي تقنية تم تطويرها حديثا، الفولاذ المقاوم للصدأ كرات صغيرة “نسف” عملية مع معين سطح آلة tarafınca الألومنيوم ليتم رش مع يتم الحصول على سطح مات. التي تحصل عليها الكاوية سطح مات مرئية “الخطوط الهيكلية” (تسليط الضوء الهيكلي) و “تحفز الصورة باسم” عيوب الحفر حصى التفجير سطح حصيرة التي حصلت عليها غير مرئية. طريقة لذلك في الوقت الحاضر الرملي تماما هو أكثر شعبية).

تجديد الكاوية:

حمام الكاوية في الألومنيوم ذوبان تذوب من منطقة (واضح) حل في الصودا والغسول وبالتالي الفوز مرة أخرى هي (تجديد) العمليات والمعدات المتاحة. وتستند عملية الاسترداد على أساس باير. تجديد الحل الكاوية. يهيمون على وجوههم من خلال فترة كريستلزر مع حمام الكاوية. عاء التبلور هو نوع مخزن الألمنيوم في الذوبان، حيث عجلت أنها الألومينا ثلاثي هيدرات. يتم التخلص من هذا راسب في الماء، ويمكن تحقيق 90٪ من النفايات الصلبة.

الكاوية وفيما يلي الفوائد التي يحصل عليها مع انتعاش: 1) المستخدمة في عملية حصيرة-SUD الكاوية الادخار، 2) الموقف من تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي، 3) النفايات الصلبة ذات القيمة التجارية.

ومع ذلك، فإن المنتجات التي تم الحصول عليها في عملية تشكيل حصيرة مع درجة الكاوية المعاد تدويرها من التعتيم، اعتمادا أقل على حمام المعياري. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات في الحصول على التعتيم متجانسة.

تلميع (تلميع)

الألومنيوم لامعة، في أوروبا ويفضل وحده للزينة. ومع ذلك، يتم استخدام النهاية شبه لامع للمبنى مرآب للأوراق طلاء بعض شركات السيارات. في تركيا ودول الشرق الأوسط، أنها تستخدم الألومنيوم، وأغراض المعمارية، ويفضل أكثر من ذلك بكثير “مصقول” المظهر. ويمكن أن يتم تلميع بطريقتين: “تلميع الكيميائية”، أو “تلميع الكهربائية والكيميائية”. الكيميائية تلميع السطح المصقول تمرير الألومنيوم لأول تلميع الميكانيكية، وبعد ذلك يركض 100 ° C، الفوسفوريك والكبريتيك، حل حامض النيتريك الذي يحتوي على (حمام)، حصل عن طريق غمر. الحمامات الكيميائية تلميع شبه مشرق، يعمل 80-95 درجة مئوية، ويتألف-الكبريتيك النيتريك خليط حامض.

تلميع الكهربائية والكيميائية، وكما يوحي اسمها، والكيميائية تلميع حمام التيار الكهربائي (DC، مباشرة الحالي) ويتم إعطاء. هذه الحمامات. الفوسفوريك، والكروم، وأعد من خليط من الكبريت وحمض النيتريك. تكاليف اليد العاملة في 75-85 درجة مئوية درجة حرارة، تطبيق الكثافة الحالية 20 A / dm² متناول اليد. عملية تلميع الكهروكيميائية، هو نوعية الألومنيوم أكثر انتقائية، يفضل أكثر من ذلك بكثير في صناعة تلميع الكيميائية.

في أوروبا، 6060/6063 / almgsi0،5 سطح سبائك منتجات الألمنيوم والإنتاج والبساط التشكيلات لامعة من معظم أجرة الاستحمام يجد كذلك مجالات التطبيق. ومع ذلك، فإن سبيكة 6463 للحصول على سطح لامع هو الأفضل في هذه الصناعة قذف.

سيولة الحمام تلميع منخفضة. لذلك، وإصرارها على الألومنيوم صدر من استهلاك حمام مرتفعة بسبب النقل. Şimal خاصة الولايات المتحدة، وهي الشركة التي تقوم بتصنيع مواد السيارات تقليم، بهدف استعادة يتم استخدام حامض الفوسفوريك وحدات “التجديد”.

تنظيف (Desmut):

ونتيجة لذلك الكاوية التي شكلتها الرملي أو تلميع الكيميائية، طبقة الوحل على سطح الألومنيوم (ناتج التفاعل) يتم تشكيلها. لتنظيف منها، يتم استخدام حمام الحمضية. لهذا الغرض، الحمام الأكثر شيوعا تعمل في درجة حرارة الغرفة والحمام تحتوي على 30-50٪ بتركيز حجم حمض النيتريك.

التنظيف الكاوية شوهت سبيكة 6063 لسطح المقبل، أنودة يمكن أيضا حل النفايات المحتوية على حمض الكبريتيك استخدامها. لهذا الحل، على تركيز منخفض من أكسدة الأحماض، أو إضافة مركبات، فإنه من المستحسن لتجنب تآكل سطح الألومنيوم.

الألومنيوم أنودة (أكسدة انوديك) طلاء

هيكل طبقة بأكسيد:

يتم تشكيل طبقة بأكسيد باعتبارها طبقة متكاملة من الألمنيوم والمعادن / أكسيد كما يحدث على وجه الخصوص في جزء من تقاطع “طبقة السد” (طبقة الحاجز) ويسمى. مسامية الطبقة بأكسيد تنمو فوق طبقة السد. ويظهر المقطع العرضي ثلاثي الأبعاد التخطيطي للتنسيق بأكسيد طبقة 1.

في العام، وقطر المسام، وحجم الخلية وطبقة السد. فمن يتناسب مع الجهد المطبق. مسام قطرها لكل فولت التطبيقية وسد طبقة 10 أنجسترومز، 30 أنجسترومز في حجم الخلية أكبر.

سمك طبقة بأكسيد، زيادات اعتمادا على كمية من أمبير دقيقة، ويمكن الحصول عليها من خلال تغيير سمك 1-100 ميكرون. سمك طبقة. بالكهرباء، ودرجة الحرارة، ويختلف باختلاف التيار تطبيقها. وإذا كانت عملية طلاء بأكسيد الألومنيوم طبقة ذوبان تتكون من حل (إذا، على سبيل المثال حمض البوريك) يتم ذلك، تظهر طبقة سيعتمد على بنية مسامية على سمك الجهد التطبيقي بالإضافة إلى ذلك. ويسمى هذا النوع من أكسدة انوديك “أنودة السد” (الحاجز طبقة فيلم).
الخصائص العامة للطبقة بأكسيد:

بأكسيد الألومنيوم التصاق طبقة، يوفر نتيجة ممتازة نظرا لتشكيل تكامل مع الألومنيوم. تماما الصلبة طبقة بأكسيد (AL2O3 = اكسيد الالمونيوم)، وبالتالي هي شديدة المقاومة للتآكل، السمات البارزة الألومنيوم للحفظ. الكشف طبقة بأكسيد كاملة هي مقاومة لمختلف الأحماض والمواد الكيميائية الأخرى، ويحمي ضد التآكل، ومجموعة متنوعة من البيئات الألومنيوم. هيكل شفاف للطبقة بأكسيد، يفضح مظهر معدني من الألمنيوم، ومظهر لامع أو غير لامع وسيتم تطبيق هذه الميزة على سطح الألومنيوم باستخدام مجموعة متنوعة من العمليات الميكانيكية أو الكيميائية.

طبقة بأكسيد والعزل كهربائيا. لنقل الطاقة الكهربائية، يجب 40V لكل ميكرون من سمك طبقة. ومع ذلك، فإن القيمة الفعلية تعتمد على سبائك الألومنيوم، وشركة سبائك Si5٪ تكفي ل25V طبقة بأكسيد أن يكون السائل قابلة للاختراق.

يتأثر طبقة بأكسيد سلبا من المواد الكيميائية القلوية. لذلك، في وسط قلوي، ولا سيما لسطح بأكسيد الحماية على شريط أو فيلم واقية peelable تطبيقها مع ورنيش نفسها. في هذه الحالة، على وجه الخصوص، فإنه يكتسب أهمية في التطبيقات المعمارية. في مجال البناء، والألمنيوم، والجير، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الاتصال مع هاون أو الأسمنت. بعد الانتهاء من البناء، وإزالة طبقة واقية على أعلى من الألمنيوم.
عمليات أنودة

أعلى الألومنيوم، وفقا لخصائص المطلوبة باستخدام مختلف الشوارد، خلقت مختلف والنمش (أكسدة انوديك) طبقات.

.Mimar ومشرق بأكسيد الألومنيوم:

يستخدم عملية أنودة الألومنيوم المعمارية والزخرفية في المنحل بالكهرباء حمض الكبريتيك. في حمام نموذجي والنمش، 160/170 ز / L H2SO4 و18/20 الموجود في C 1.5 A / دسم 2 يطبق التيار المباشر. تركيز حمام، يتم تغيير تركيبة الألومنيوم تبعا لدرجة الحرارة والجهد 17-19V. لوحات معدل تشكيل هو 0.5 ميكرون في الدقيقة الواحدة. تطبيقات الهندسة المعمارية، وسمك المطلوب من طبقة بأكسيد، وبناء باستثناء 20-25 ميكرون، 10-15 ميكرون في المبنى.

يتم تشكيل طبقة بأكسيد، من خلال الألومنيوم في بالكهرباء. عادة، وسرعة الذوبان الألومنيوم المنحل بالكهرباء 0.6 جم / ميكرون / M2. يجب أن يكون محتوى بأكسيد الألومنيوم في الحمام 5-15g / لتر في الداخل. لن تكون زيادة الجهد اللازمة لعملية أنودة، وارتفاع تكاليف الطاقة وتركيزات أعلى من الاحترار يكون السبب في الحمام. الموصلية المنحل بالكهرباء في الأوراق المالية من انخفاض قيمة أقل. عالية العال (+3) القيمة يصعب تحقيقها في بأكسيد مشرق.

الحصول على حمام والنمش (+3) مقدار التحكم، كما يمكن أن يتم عن طريق أخذ بالكهرباء نظيفة من الحمام المنحل بالكهرباء، وهذه العملية لا تعطي نتائج جيدة. أكثر حساسية للسيطرة على وحدات تنظيف حمض مبادل أيون أو العمل يستخدمها طريقة التناضح.

يتم تنفيذ أنودة مشرق في تركيزات أعلى ودرجات الحرارة. يتم تحديد الكثافة الحالية أقل. A بأكسيد مشرق نموذجي، يتم 175-185 ز / L H2SO4، 22-25 C، 1.0 A / دسم 2، من حيث 15V. وهذا يسمح للحصول على طبقة أكثر شفافية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التركيب الكيميائي بارزة جدا في مشرق بأكسيد الألومنيوم. الشوائب الموجودة في الألومنيوم، ويجب أن يكون أقل من حد معين. على وجه الخصوص، almgsi0،5 (AA6063) سبيكة، وينبغي أن تكون نسبة الحديد أدناه 0.18٪. (ويفضل الحديد: 0،10-0،15٪). أنودة زيادة سماكة، يتم تقليل مظهر مشرق. يجب أن يتم تحديد سمك طبقة وفقا لاستخدامها بدلا من ذلك. 3 ميكرون على السيارة الأمامي، والقوالب الجانبية 7-10 ميكرون بأكسيد السيارات المغلفة.

وعموما، فإن الشغل إلى أن بأكسيد طبقة شكلت على أعلى من المنتج في عملية أنودة يجب أن يكون سمك متجانس الحذر بشكل خاص للاتصال شماعات بأكسيد. وعلقت الألمنيوم أو التيتانيوم الألومنيوم الشغل حتى نهاية الاتصال الكهربائي بين الشغل بحزم مع الشماعات ومتصلة لبدء عملية من المتوقع أن تكون مذهلة. وبالتالي، فإن التيار الكهربائي اللازم لتشكيل بأكسيد طلاء على جميع الأطراف المتناثرة بشكل موحد سمك موحد في كل مكان من الشغل إلى تشكيل طبقة بأكسيد. درجة حرارة الشغل كثيرا irtibatlan تعليق للأكسدة انوديك وتم وضع كماشة خاصة مقاومة للأحماض والمشبك.
جعل أنودة اللون (تلوين طبقة بأكسيد)

حققت قادرة على طبقة بأكسيد الملونة انتشار منتجات الألمنيوم. لأول مرة الأولى، حامض الكبريتيك تشكلت في طبقة مسامية بأكسيد يتم (مسامية) هيكل خارجا مع الطلاء العضوي أو غير العضوية (تراجع الصباغة). هذه اللوحة من الأشعة فوق البنفسجية (الأشعة فوق البنفسجية) هي المقاومة الحدود للإشعاع، وخاصة الملونة بأكسيد الألومنيوم المنتج لتكون مقاومة لأشعة الشمس في التطبيقات المعمارية. والنمش لا يتجزأ (التلوين)، تم تطوير عملية في المراحل اثنين من التلوين كهربائيا.

ويتم الحصول على أنودة لا يتجزأ، المعمرة المقاومة للشمس، والرمادي والألوان السوداء. فقط السيطرة الهشة الظروف بأكسيد العاملة، في شكل عامل رفع التكلفة بسبب زيادة استهلاك الطاقة، حيث “مرحلتين” تم استبدال عملية التلوين.

مرحلتين للتلوين الكهربائي الرئيسي، مسام طبقة بأكسيد والمشرب مع ايونات المعادن لرؤية مهمة أصباغ. وهكذا، فإن البرونزية الظلام راهب مفتوحة إلى ألوان سوداء واسعة للحصول على ألوان مختلفة. مرحلتين من التلوين، واكتشف على جانب اليابان والكان dr.asa tarafınca شراؤها النيكل براءات الاختراع، والكوبالت، وقدم “Anolok” القائم على النحاس في التلوين وضعت الشركة المصنعة lisansiy. بعد فترة وجيزة، مع تطور بالكهرباء القائم على القصدير “مرحلتين” انتشر التلوين في جميع أنحاء العالم.

باستخدام تلوين كهربائيا عن طريق الغمر مع اللوحة، ولكن من الممكن الحصول على المزيد من مختلف الألوان، عملية صعبة للسيطرة اللون حساسة مطابقة.

كهربائيا تلوين المرحلة النهائية من “التدخل التلوين” اسم اليوم؛ هذه العملية هي أن الرمادي الأزرق في اللون ومغطى في مجموعة متنوعة من الألوان قد تم الحصول عليها. في هذه الطريقة أيضا، يجب أن يكون والنمش، والتلوين لمباراة المعلمات لون التحكم الحساسة للغاية.
طبقة 6.Eloksal كشف العملية:

بعد التلوين طبقة بأكسيد، وإذا لزم الأمر، وذلك بهدف سد مسام يتم تنفيذ “إصلاح” العملية. وهكذا، لتكون مقاومة للتأثيرات الكيميائية والفسيولوجية للطبقة بأكسيد يتم توفيرها لمنع دخول الشوائب في القيء من الصباغ الملون والمسام.

ويمكن أن يتم الكشف بطريقتين:
الساخن (المائية) كشف:

ويتم تحديد الساخن مع دي المتأينة المياه في درجة حرارة الغليان. يجب إيجاد قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه داخل 5،5-6،5 (حامض الخليك / تعديل باستخدام الأمونيا) وانتظر 2 دقائق لكل ميكرون بأكسيد سميكة. بعض الإضافات مثل هذا الوقت تخفيضها إلى 1 ميكرون في الدقيقة الواحدة. هذه الإضافات هي في كثير من الأحيان مجمع القائم على النيكل، وأكثر ملاءمة للبيئة مواد غير ضارة ولكن هي أيضا التي يجري تطويرها.

وأظهرت آلية عملية الكشف في تنسيق-5. بعد الكشف عن الخير، وطبقة مسحوق أبيض شكلت على سطح طبقة بأكسيد. يتم تنظيف هذه الطبقة عن طريق المسح من العلاج مزعجة والوقاية وبعض الإضافات التي يمكن ان تضاف الى ويفضل الحمامات نتائج المباريات. فقط لتجنب تدهور تحديد نوعية وكمية ووقت إضافة هذه المضافات ينبغي رصدها بعناية المرحلة النهائية.

أكثر نادرا ما تستخدم كوسيلة من وسائل الكشف الساخنة “بخار الماء” هو استخدام.
البارد (Empreng أ) تحديد:

هذا الأسلوب يستخدم محلول من الماء منزوع الأيونات مع كبريتات النيكل أو مركب كيميائي على أساس الفلورايد والنيكل. تجهيز درجات الحرارة من 20-30 درجة مئوية، والوقت هو دقيقة واحدة في ميكرون. فقط نتيجة الاختبارات والتجارب تشكيلها، الكشف عن البرد، فمن المفهوم أن تعطي نتائج جيدة الساخنة كما الثابتة إلى الأعلى، وبعد الكشف الباردة، تم العثور على نتائج أفضل عن طريق الحفاظ على المياه في 60-70 ° حمام درجة الحرارة C التي يمكن الحصول عليها. البرد الكشف، والتحقق من الحمام، خصوصا الطبيعي (أبيض) من حيث بأكسيد تجنب تلون (الأخضر)، وأنه يحمل مغزى.

بأكسيد تحديد العملية التي يمكن من خلالها القيام بعملية ساخنة أو باردة، والمقارنة بين تكاليف الطاقة والمواد الكيميائية، عامل الجودة وينبغي أن تحدد مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت من اليوم منشأة الكادحة.
7. الرموز بأكسيد

أنودة التمثيل قصيرة تستخدم لوصف المظهر الزخرفي من الألمنيوم في دولة أوروبية (التدوين) هي:
الاتجاهات التدوين
E0، E1، E2، E3، E4، E5، E6، انظر DIN 17611
QUALANOD (EURAS) غور
الألوان المؤكسد الطبيعي C0 (أبيض / عديم اللون)
برونزية خفيفة إلى حد ما C31 (برونزية خفيفة جدا)
C32 المفتوحة البرونزية (برونزية خفيفة)
C33 البرونزي (برونزي المتوسط)
C34 البرونزية الظلام (برونزية الظلام)
C 35 الأسود (أسود)
الترميزات الألمانية السابقة:
EV1 اللون الطبيعي (عديم اللون، أبيض)
EV2 الفضة الألمانية (الفضة الألمانية)
EV3 الأصفر (الذهب) (الذهب)
EV6 الأسود (أسود)

بأكسيد الألومنيوم المعمارية عملية ترتيب

كما ملخص عام للعملية المذكورة أعلاه، وهذه العملية من بأكسيد الألومنيوم منشأة نموذجية تشكيل الجزء العلوي من العمارة هي على النحو التالي:

Yağal يصل – واشنطن – الكاوية – ملابس – تحييد (حمض النيتريك) – الغسل – واشنطن – بأكسيد الألومنيوم (1) – بأكسيد الألومنيوم (2) – والنمش (3) – بأكسيد الألومنيوم (4) – الغسيل – الغسيل – الغسيل – كهربائيا التلوين – ملابس – الرسم (تراجع التلوين) – ملابس – ملابس – إصلاح (1) – تحديد (2) – تحديد (3) – تحديد (4) – الغسيل – التجفيف.

واحدة من أغراض تطبيق في وقت مبكر من أنودة وحة كهرباء من منتجات الألمنيوم المعمارية يعتزم استخدامها الكروم (كرومات)، أو لخلق طبقة التمهيدي خالية من الكروم لاستخدامها بدلا من الطلاء التحويل الكيميائية. في هذه الحالة، يتم استخدام المعايير التالية: حمض الكبريتيك 160-200 غرام / لتر، ودرجة الحرارة 25 ° C، والكثافة الحالية 1،2-1،5 A / dm²، وغسل النهائي مع الماء منزوع الأيونات في 50 درجة مئوية. بعد أنودة “عملية إصلاح” مصنوع من الألومنيوم مع لوحة كهرباء.

حجم وعدد والنمش وتركيب حمامات، بالمقارنة مع الطاقة الإنتاجية المخططة للمصنع. طلى بأكسيد الألومنيوم الألومنيوم / طلاء بأكسيد الألومنيوم /

E0 الدسم وdeoxidized فقط
E1 مطحون فقط
E2 ناعم فقط
E3 ملمع فقط
E4 المصقول ومطحون
E5 مطحون ومصقول
E6 كيميائيا محفورا
كيميائيا أو electrochemically أشرقت E7
E8 مصقول وأشرقت كيميائيا أو electrochemically

khatt ‘anwudat alttilqayiy balkaml lial’aluminyum
masnueat min eamaliat bi’uksid al’aluminyum lilqadi?
takalat al’aluminyum mahhat taht tathir alzzuruf aljawwiat walttaqsa. ytm tanfidh eamaliat ‘anwidat litajannub dhalik. ytm mane sath al’aluminyum fi walnnamsh wamughatat alaittisal sune tabaqat bialhawa’ lilttakil.
b’aksid al’aluminyum almuealajat alssathiat hi almustalah aldhy dakhalat lughatina ‘iilaa al’almania (ELOXAL). wayaerif talaa bi’uksid al’aluminyum ealaa shakl libaksyd. fi almustalahat alddualiat fi “‘aksidat anwdyk (‘akasadat anwdyk)”, ‘aw “balttahlil alkahrabayiy / bi’uksid al’aluminyum (talla bi’uksid al’aluminyum / baksyd)” hu aldhy yaerif bi’anh. walnnamsh hu tala’ alssath lil’almanyum khass ‘iilaa hadd ma; wayutimm dhlk ean tariq eamaliat kuhrukimiayiyatin. bialkahraba’ hu alhall alhmdyt bishakl eamin. wasayatimm taghtiat eamaliat alttahlil alkahrabayiy al’aluminyum “anwd” ll. wahunak tayar aldhy hu thdydaan walttahakkum (meazam alwaqt alhali mbashr) wasayatimm taghtiat kathafat al’aluminyum (alshshaghl) wifqaan lalkathwd, wamarratan ​​’ukhraa lifatrat mueayanat min alzzaman mrt. yatimm tahdid hdha alwaqt ‘iidha kan samk tabaqat bi’uksid alty sayatimm tashkiluha walhifaz ealaa almumtalakati. khilal eamaliat darajat alhararat wadarjat hararat bialkahraba’ yahduth thabita (thabt) ‘iizalat alhararat min albiyat lilhifaz ealaa eamalia (tbryd bialkahraba’) hu matlub. ‘iidha kanat naweiat albinyat almaediniat min alshshaghl ‘iilaa ‘ann bi’aksid wabi’aksid nazrat fi munsha’at aljawdat lilhusul alhandasiat alllazimat watajdur al’iisharat ‘iilaa ‘ann almaeayir alty ynbghy ‘an tsmm.
baksid tala’ (‘akasidat anwdyk, ELOXAL, bi’aksidi, walnnamsh), hi wahidat min almuealajat alssathiat ‘ahamm tatbiqiha ealaa muntajat al’alminyum.
eamaliat ‘anwudati, alhajat alddikur sabein eamaan mundh dhlk alhayna, watustakhdam lilttatbiqat alssinaeiat ealaa hadd swa’.
waqad tamm tatwir alttatbiqat almuemariat lilttabqat bi’aksid “alllun” sune bihadaf taqyim aledyd min alttakalif waeamaliat aleamli. ‘ann alkthyr min aleamaliati, watabqat bi’aksid masamia (msamy) hykl, tastanid ‘asbagh talwin ealaa almadif.
baed ‘an kunt qad haddadat al’awwal min ‘aksidat anwdyk pretreatment’ll yudhkar tala’ bi’aksid.
baksid almuealaja (‘iiedad alssath)
almuealajat alddikur almzahhar:
eamaliat taedil alssath mae zuhur alzzakhrafiat ymkn ‘an yakun alkimiayiyat ‘aw almikanikia. sath khalaq mati, lameata, lame, walmulammas ‘aw mazahr. ealaa biaksid ttbyqha, ‘aw mahmiat min khilal taghtiat mae tabaqat min alttala’ alshshffaf.
almuealajat almikanikiat:
fi eamaliat mykanikiat talmie (tlmye), walharir alttashtyb, watahdhib hawafi, ‘aw eamaliat alrramali qala.
tahdhib hiwaf walrramli aleamaliat kama yantabiq ealaa ‘ajza’ saghirat naweaan ma. hdhh almujawharat alhaykaliatu, bab / nafidhatan mqabd, sabb walmulhaqat limajmueat mutanawwieat min alaistikhdamat li’ajza’ alwahadat albahriat wakadhalak almuntajata.
waghalaba ma tutabbaq eamaliat masqul wasaqil limalaff alttaerifi. wala syma almansujat talmie (alqmash) shakkalat farsha, furush alnnatijat ean aleamaliat fi saqil ‘aslak alfuladh almuqawim lilssada almustakhdamati. aleamal alty qaddamat fi qudrat wajawdat alssath wifqaan llbdhlt, 2-4-6-8, ytm alttaeamul mae alfuladh almuqawim lilssada wafurush blaistikiat khassatan wujud limahhat min alssatan biaistikhdam alati, ‘iidha hukkamna min khilal aliat tustakhdam liakun mazij min edt alyakhut alfardiati.
fi eamaliat alssaqli, wahadha yatawaqqaf ealaa nawe aljihaz alssulbat ‘aw alssayila “alshme” yastakhdamu. ‘ashya’ bialmuqaranat mae alqudrat alttijariat walhukumiat hikayatan ‘aw athnyn min jadwal wahid ‘aw 2 ‘aw faqat frshat talmie shbh salbat ‘aw sayilat munasabat alat talmie alttiliqayiy (tlmye) qad tustakhdam albulandiata. aleamal frshat yanbaghi alqiam bih min liaistikhdamiha fi alaintiqa’ aljansii.
fi nihayat eamaliat talmie ytm alhusul ealaa “lame” alssatha.
bialfrshat hu natijat lilmuealajati, wala syma ligharad alttamwih khatt albithqu, wahadha yatawaqqaf ealaa samk alfarshat al’aslak almustakhdamati, bikhuft ytm ‘iinsha’ khutut.
kilahuma juz’ sughiri, wakadhalak al’iijra’at almuttabaeat liwade akhar “thn” hw. alrramlii, wdhlk biaistikhdam khassat ealaa sharayit jalkha, zimpr alhubub (alhbub) aietimadaan ealaa hajmi, nasyj alssath ‘aw sur mukhtalifat almutawadieat ytm ‘iinshawuha. alssayil sath ailttamas al’aluminyum mae alssanfarat ‘aw fi hajat ‘iilaa zuyut alttashhim alssulbata.
kama tatimm ‘iizalat natijat lajamie aleamaliat almikanikiat ealaa sath tabaqat maedaniat waistikhdam alshshame / alnnaft wdhlk li’ann sath ymkn ‘an yaqif bed al’anqad. baed wala tazal hdhh aleamalia “alshhwm” fi alhamam watanzifiha yatimm ‘iijra’ alshshakhsi al’aksadat wadh.
taqniat alttafjir almustakhdimat lilhusul ealaa alllawn al’aswad almutfa khass E6. wataqaddam ‘aydaan mdt alkawiat alhusul ealaa sath lamie mae eamaliat alrramli fi 5-10 mrati, wabialttali khafd aistihlak almawadd alkimiayiyat walnnifayat walttadfiat fi almuaqifi. fi hdhh alhalat shakkalat alssuda alkawiat mae khutut alhaykaliat watathir jalfanat baed eyub sath hasirat alty ymkn ‘an tahaddath bitariqat mushabhati, fa’innah la yuzhir fi eamaliat alrramali.
almuealajat almusbaqat alkimiayiyat:
wayutimm aikhtiar almuealajat alkimiayiyat wifqaan limuzhar alssath almatlubat lilmuntaja.
ytm tanfidh dhlk kimiayiyaan mae alkawiat hidruksyd alssudiuwm tahtawi ealaa tahqiq sath lame. (wadaeat muakhkharaan taqnitu, alfuladh almuqawim lilssada kurat saghiratan “nsf” eamaliatan mae mueayan sath alat tarafinca al’aluminyum liatimm rashshaha ytm alhusul ealaa sath mat. alty tahsul ealayha alkawiat sath mmat maryiya “alkhutut alhayklia” (taslit alddaw’ alhikly) w “hashad sura” fi shakl eyub alhafr mmat tariqat alttafjir sath alhusul ealayha ean tariq ghyr maryiyatin. hatta alyawm tariqat alttafjir hu ‘akthar min al’afdal bikthyr.) yumkinuk mushahadat eunwan www.mecanicacnc.co limazid min almaelumat hawl alttafjiri.
bima fi dhlk ghams hamid lilhusul ealaa maddat kimiayiyat ‘aw kuhrukimiayiyat masqul tariqat talmie alssath ytm tatbiqhu. almawadd alkimiayiyat almustakhdamat litalmiei, alfusfurik walkibritik walnnayturik wahamid alkrwm, ‘aw kl min alddual alqalilat almutahati.
tatakuwwan alkimiayiyat almuealajat almusbaqat min edt murahil. ‘awwal eamaliat alkawiat ‘aw talmie nahw hasirati, sath almutahhar jalakh yatimm tatbiq raqm (yagal) eamaliat alttanfidhi. ‘iidha aistamarrat eamaliat alkawiat ‘aw talmie watanzif eamaliat alttakhlil lilttafaeul tahaddath ealaa baqaya alssutha. tanzif mae almawadd alkimiayiyat alhamdia (desmut) hamd alnnaytrik walflurayid almustakhdimat fi hdhh aleamaliati.
‘iizalat alshshuhum:
fi kthyr min al’ahyani, yagal alhulul hi alhulul almustanidat ‘iilaa alma’i, krbunat, walfwsfat, walttabuwwul GIZ wamahlul qalwi yahtawi ealaa hamal wataeqid albina’ fi bed al’ahyani. badalaan min dhlk, alkubritik alhamdiat ‘aw hamd alfusfurik wallati tahtawi ealaa bed kimysal al’iidafiat alty qad tadhub ‘ayda. ytm tashghil hamamat yagal almustanddat ‘iilaa alma’ fi 70-90 darajat miawy. aleamal fi darajat hararat algharfati, wayagalici aleadwiat aistinadaan tahtawi ealaa bed mukhfafat alhydrukrbunati, wakhassatan eindama selfed kafiatan limash talmie alnnihayat fi alssath almasqul bialwasayil almikanikiati. bial’iidafat ‘iilaa dhlka, fi miah alssirf alsshhi fa’innaha ‘aydaan la yufaddil li’ann alhidrukrbwnat.
Yagal yasil albukhar (bikhar alshhwm), wakhassat alaintiha’ min waranish yustakhdam litanzif alssath qad tabqaa fi qate saghiratin. walakun nzra liqadaya albiya (l’annaha tahtawi ealaa almawadd alhydrwkrbwnyt almutatayirat alty tadurr balbyy), ealaa alttawali, ytm aistibdaluha mae alhall alqayim ealaa almiahi.
sabayik al’aluminyum al’akthar aistikhdamaan litatbiqat alhandasat almuemariat 6060/6063 / mawadd almgsi0,5 lilnnazar fi alqadaya aleamaliat yagal, waeadam yagal alssath khilal alhafr (la mml). lahadha, wahu hall yaqum ealaa yagal yagal tathir ghyr alqalwiat ‘aw al’ahmad ealaa dhuban liaistikhdamiha. wahadha qad kashat alssath ‘iilaa hadd ‘ann wujud yagal hammam qalwiat qawiat ealaa alssath bsbb ainhilal ‘uksid al’aluminyum walmaghnisium tabaqat ‘uksid sath ghyr muntazam baqe aleayn ghyr murahhab bih (abid hafr azhr) qad tahdatha.
hasirtan:
wayusamma mahlul yahtawi ealaa alssuda alkawiat tustakhdam eadatan lilhasirat sath watajhiz al’aluminyum “alssuda alkawy”. hammam alkawiati, wayaemal hwaly 60 darajatan miawiatan. fi natayij aistijabat min kull mitr murabbae min misahat sath 80-120 ghuram al’aluminyum yadhub fi aldhdhuban klya. eindama yatajawaz tadhub tarkiz tawazun al’aluminyum qal, watudae taht alhamami. hamamat alkawiati, watarkiz al’aluminyum muhimm wayajib ‘an takun aldduabit. nisbat al’aluminyum hydruksid alssudiuwm min alhurr fi alhamam tadhub eind safh ‘ahammiat quswaa limaerifat ma ‘iidha kan yahduth hutul al’amtari. ealaa alssath “, almjlfn” la ybdw ‘ann alttathir yjb ‘an tabqaa tarkiz alzzink alhamam hasiratan fi alhijz.
(bal’iidafat ‘iilaa dhlk, wahi taqniat tamm tatwiriha haditha, alfuladh almuqawim lilssada kurat saghira “nsf” eamaliatan mae mueayan sath alat tarafinca al’aluminyum liatimm rash mae ytm alhusul ealaa sath mat. alty tahsul ealayha alkawiat sath mmat maryiya “alkhutut alhayklia” (taslit alddaw’ alhikly) w “tahafaz alssurat basm” eiub alhafr hasaa alttafjir sath hasiratan alty hasalat ealayha ghyr maryiyatin. tariqatan ldhlk fi alwaqt alhadir alrramli tamamaan hu ‘akthar sheby).
tajdid alkawit:
hammam alkawiat fi al’aluminyum dhwban tadhub min mintaqa (wadh) hall fi alssuda walghasul wabialttali alfawz marratan ‘ukhraa hi (tjdyd) aleamaliat walmaeaddat almutaha. watastanid eamaliat alaistirdad ealaa ‘asas bayr. tajdid alhall alkawiti. yahimun ealaa wujuhihim mmin khilal fatrat kristlzir mae hammam alkawi. ea’ alttabalwur hu nawe mukhzan al’almanyum fi aldhwban, hayth eajjalat ‘annaha al’alwmina thulathi hydrat. ytm alttakhallus min hdha rasib fi alma’i, wayumkin tahqiq 90% min alnnifayat alssulbata.
alkawiat wafima yali alfawayid alty yahsul ealayha mae ainteash: 1) almustakhdimat fi eamaliat hasirt-SUD alkawiat alaidkhar, 2) almawqif min takalif muealajat miah alssirf alssahi, 3) alnnifayat alssulbat dhat alqayimat alttijariati.
wamae dhlk, fa’inn almuntajat alty tamm alhusul ealayha fi eamaliat tashkil hasirat mae darajat alkawiat almaead tadwiruha min alttaetimi, aietimadaan ‘aqall ealaa hammam almueyari. bial’iidafat ‘iilaa dhlk, qad tahaddath mushkilat fi alhusul ealaa alttaetim mutajanisatan.
talmie (tlmye)
al’aluminyum lameat, fi ‘uwrubba wayufdl wahdah lilzzinata. wamae dhlk, ytm aistikhdam alnnihayat shbh lamie lilmabnna marab lil’awraq tala’ bed sharikat alssayarati. fi turkia wadual alshrq al’awsati, ‘annaha tustakhdam al’aluminyumu, wa’aghrad almuemariati, wayufddil ‘akthar min dhlk bkthyr “msqwl” almazhr. wayumkin ‘an yatimm talmie bitriqatayn: “talmie alkimiayiya”, ‘aw “talmie alkahrabayiyat walkimiayiy”. alkimiayiyat talmie alssath almasqul tamrir al’aluminyum li’awwal talmie almikanikiati, wabaed dhlk yarkad 100 ° C, alfwsfurik walkibritik, hall hamid alnnaytarik aldhy yahtawi ealaa (himam), hasal ean tariq ghmr. alhamamat alkimiayiyat talmie shbh mushriqi, yaemal 80-95 darajat miawwiati, wayata’allafa-alkibritik alnnaytariak khalit hamd.
talmie alkahrabayiyat walkimiayiyati, wakama yuhi aismiha, walkimiayiyat talmie hammam alttayar alkahrabayiy (DC, mubasharat alhaly) wayutimm ‘iieta’. hdhh alhamamati. alfwsfuryk, walkurum, wa’aeadd min khalit min alkubrit wahamd alnnaytrik. takalif alyad aleamilat fi 75-85 darajat miawiat darajat hrart, tatbiq alkathafat alhaliat 20 A / dm² mutanawal alyd. eamaliat talmie alkuhrukimiayiyat, hu naweiat al’aluminyum ‘akthar aintiqayiyata, yufaddil ‘akthar min dhlk bkthyr fi sinaeat talmie alkimiayiyati.
fi ‘uwrubba, 6060/6063 / almgsi0,5 sath sabayik muntajat al’alminyum wal’iintaj walbasat alttashkilat lammieatan min mezm ‘ujrat alaistihmam yajid kdhlk majalat alttatbiq. wamae dhlk, fa’inn sabikat 6463 lilhusul ealaa sath lamie hu al’afdal fi hdhh alssinaeat qadhfa.
suyulat alhamam talmie munkhafadatin. ldhlka, wa’iisraruha ealaa al’aluminyum saddar min aistihlak hammam murtafieat bsbb alnnuqli. Simal khassatan alwilayat almutahaddati, wahi alshsharikat alty taqum bitasnie mawadd alssayarat taqallima, bihadaf aistieadat ytm aistikhdam hamid alfusfurik wahadat “alttjdyd”.
tanzif (Desmut):
wanatijatan ldhlk alkawiat alty shakkalatha alrramali ‘aw talmie alkimiayiyati, tabaqat alwahal ealaa sath al’aluminyum (natij alttafael) ytm tashkiluha. litanzif minha, ytm aistikhdam hammam alhamdi. lhdha algharda, alhamam al’akthar shuyueaan taemal fi darajat hararat alghurfat walhamam tahtawi ealaa 30-50% bitarkiz hajm hamd alnnaytrik.
alttanzif alkawiat shawwahat sabikat 6063 lisath almuqbila, ‘anwdat yumkin ‘aydaan hall alnnifayat almahtawiat ealaa hamd alkabritik aistikhdamaha. lhdha alhal, ealaa tarkiz munkhafid min ‘aksidat al’ahmadi, ‘aw ‘iidafat murkabati, fa’innah min almustahsin litajannub takil sath al’aluminyum.
al’aluminyum ‘anwida (‘aksidat anwdyk) tala’
haykal tabaqat biaksyd:
ytm tashkil tabaqat bi’aksid biaietibariha tabaqatan mutakamilatan min al’alminyum walmaeadin / ‘uksid kama yahduth ealaa wajh alkhusus fi juz’ min tuqatie “tabaqat alsd” (tabaqat alhajz) wayusamma. musamiat alttabaqat bi’aksid tanmu fawq tabaqat alssada. wayuzhar almaqattae aleurdi thulathi al’abead alttakhtiti lilttansiq bi’aksid tabaqat 1.
fi aleami, waqatar almasami, wahajjam alkhalliat watabaqat alsd. faman yatanasab mae aljahd almutabaqi. masam qataraha likull fawlat alttbyqyt wasadd tabaqat 10 ‘anjistarumiz, 30 ‘anjistrumz fi hajm alkhalliat ‘akbr.
sammak tabaqat bi’aksidi, zyadat aietimadaan ealaa kammiat min ‘ambir daqiqati, wayumkin alhusul ealayha min khilal taghyir samk 1-100 maykirun. samk tabaqa. bialkahraba’, wadarajat alhararati, wayakhtalif biaikhtilaf alttayar tatbiqiha. wa’iidha kanat eamaliat tala’ bi’uksid al’aluminyum tabaqatan dhuban tatakawwan min hall (‘idha, ealaa sabil almithal hamd alburyk) ytm dhlka, tazhar tabaqatan sayaetamid ealaa binyat masamiat ealaa samk aljahd alttatbiqi bial’iidafat ‘iilaa dhalik. wayusamma hdha alnnawe min ‘aksidat anwdyk “‘anudat alsd” (alhajiz tabaqatan fylm).
alkhasayis aleammat lilttabqat bi’aksyd:
biaksid al’aluminyum ailttisaq tabqatu, yufr natijat mumtazat nzra litashkil takamul mae al’aluminyum. tamamaan alssulbat tabaqat bi’aksid (AL2O3 = ‘uksid alalmwnywm), wabialttali hi shadidat almuqawamat liltakilu, alsmat albarizat al’aluminyum lilhfz. alkashf tabaqatan bi’aksid kamilat hi muqawamat limukhtalif al’ahmad walmawadd alkimiayiyat al’ukhraa, wayahmi didd alttakil, wamajmueat mutanawwieat min albiyat alalwmnyum. haykal shifaf lilttabqat bi’aksidi, yafdah muzhar mueadini min al’almnyumu, wamuzhar lamie ‘aw ghyr lamie wasayatimm tatbiq hdhh almizat ealaa sath al’aluminyum biaistikhdam majmueat mutanawwieat min aleamaliat almikanikiat ‘aw alkimiayiyati.
tabaqat bi’aksid waleazl kahrabayiya. linaql alttaqat alkahrabayiyati, yjb 40V likull maykirun min samk tabaqa. wamae dhlk, fa’inn alqayimat alfieliat taetamid ealaa sabayik al’aluminyumu, washarikat sabayik Si5% takfi li25V tabaqatan bi’aksid ‘an yakun alssayil qabilat lilaikhtiraqi.
yata’aththar tabaqat bi’aksid salbaan min almawadd alkimiayiyat alqallawiati. ldhlk, fi wasat qlwi, wala syma lasattah bi’aksid alhimayat ealaa sharit ‘aw film waqiat peelable tatbiqiha mae waranish nfsha. fi hdhh alhalati, ealaa wajh alkhsws, fa’innah yaktasib ‘ahammiatan fi alttatbiqat almuemariati. fi majal albana’i, walalmnyum, waljayra, wayajib aittikhadh alttadabir alllazimat litajannub alaittisal mae hawun ‘aw al’asmant. baed alaintiha’ min albana’i, wa’iizalat tabaqat waqiat ealaa ‘aelaa min al’alminyum.
eamaliat ‘anwida
‘aelaa al’aluminyumu, wifqaan likhasayis almatlubat biaistikhdam mukhtalif alshward, khalaqt mukhtalif walnnamsh (aksidat anwdyk) tabaqatin.

.Mimar wamushriq bi’aksid al’aluminyum:
yustakhdam eamaliat ‘anwudat al’aluminyum almuemariat walzzakhrufiat fi almanhal bialkahraba’ hamd alkbrityk. fi hammam namudhji walnnimashi, 160/170 z / L H2SO4 wa18/20 almawjud fi C 1.5 A / dasam 2 yutabbiq alttayar almubashr. tarkiz hamami, ytm taghyir tarkibat al’aluminyum tabaeana lidarajat alhararat waljahd 17-19V. lawhat mueaddal tashkil hu 0.5 maykirun fi alddaqiqat alwahidati. tatbiqat alhandasat almuemariati, wasammak almatlub min tabaqat bi’aksid, wabina’ biaistithna’ 20-25 mykrwn, 10-15 maykirun fi almubnaa.
ytm tashkil tabaqat bi’aksidi, min khilal al’aluminyum fi bialkahraba’. eadatu, wasureat aldhdhuban al’aluminyum almunhal bialkahraba’ 0.6 jamm / maykirun / M2. yjb ‘an yakun muhtawaa bi’uksid al’aluminyum fi alhamam 5-15g / ltr fi alddakhl. ln takun ziadat aljahd alllazimat lieamaliat ‘anwdati, wairtifae tkalif alttaqat watarkizat ‘aelaa min alaihtirar yakun alssabab fi alhamami. almuasaliat almunhal bialkahraba’ fi al’awraq almaliat min ainkhifad qimat ‘uqla. ealiat aleal (+3) alqayimat yaseub tahqiqiha fi biaksid mushriq.
alhusul ealaa hammam walnnamsh (+3) miqdar alttahkumu, kama ymkn ‘an yatimm ean tariq ‘akhadh bialkahraba’ nazifatan min alhamam almunhal bialkahraba’i, wahadhdhah aleamaliat la tueti natayij jayid. ‘akthar hisasiatan lilssaytarat ealaa wahadat tanzif hamd mabadil ‘ayuwn ‘aw aleamal yastakhdimuha tariqat alttanadh.
ytm tanfidh ‘anwudat mushriq fi tarkizat ‘aelaa wadarajat alharara. yatimm tahdid alkathafat alhaliat ‘uqla. A bi’aksid mushriq namudhji, ytm 175-185 z / L H2SO4، 22-25 C، 1.0 A / dasm 2, min hayth 15V. wahadha yasmah lilhusul ealaa tabaqat ‘akthar shaffafia. wamae dhlka, tajaddur al’iisharat ‘iilaa ‘ann alttarkib alkimiayiy barizatan jiddaan fi mushriq bi’uksid alaluminyum. alshshawayib almawjudat fi al’aluminyuma, wayajib ‘an yakun ‘aqall min hadd mueayn. ealaa wajh alkhsws, almgsi0،5 (AA6063) sabikata, wayanbaghy ‘an takun nisbat alhadid ‘adnah 0.18%. (wayafdil alhadid: 0,10-0,15%). ‘anwidat ziadat sumakt, ytm taqlil mazhar mushraqa. yjb ‘an yatimm tahdid samk tabaqat wifqaan liaistikhdamiha badalaan min dhalik. 3 maykirun ealaa alssayarat al’amami, walqawalib aljanibiat 7-10 muykirun bi’aksid alssayarat almaghallafati.
waeumuma, fa’inn alshshaghl ‘iilaa ‘ann bi’aksid tabaqatan shukkilat ealaa ‘aelaa min almuntaj fi eamaliat ‘anwudat yjb ‘an yakun samk mutajanis alhidhr bishakl khass lilaittisal shamaeat bi’uksid. waealaqat al’alminyum ‘aw alttitanayum al’aluminyum alshshaghl hatta nihayat alaittisal alkahrabayiy bayn alshshaghl bihazm mae alshshamaeat wamutasilat libad’ eamaliat min almtwqe ‘an takun mudhahilatan. wabialttali, fa’inn alttayar alkahrabayiy alllazim litashkil bi’aksid tala’an ealaa jmye al’atraf almutanathirat bishakl muahhad samk muahhad fi kl makan min alshshaghl ‘iilaa tashkil tabaqat bi’uksid. darajat hararat alshshaghl kathiraan irtibatlan taeliq lil’aksidat anwdik watamm wade kamashat khassat muqawamat lil’ahmad walmushbbik.
jaeal ‘anwudat alllawn (tlwyn tabaqatan biaksyd)
haqqaqat qadirat ealaa tabaqat bi’aksid almulawwanat aintishar muntajat al’almnyum. li’awwal marrat al’uwla, hamid alkbritik tashakkalat fi tabaqat musamiat biaksyd ytm (msamy) haykal kharijaan mae alttala’ aleadawi ‘aw ghyr aleadwia (trajie alssabagh). hdhh alllawhat min al’ashieeat fawq albinfsjy (al’asheat fawq albnfsjy) hi almuqawamat alhudud lil’iisheaei, wakhassat almulunat bi’aksid al’aluminyum almuntaj litakun muqawamatan li’usheat alshshams fi alttatbiqat almuemaria. walnnamsh la yatajazza (alttalwin), tamm tatwir eamaliat fi almarahil athnyn min alttalwin kahrabayiyaan.
wayutimm alhusul ealaa ‘anwudat la yatajazz’a, almueammarat almuqawamat lilshshamsi, walrramadi wal’alwan alssuda’a. faqat alssaytarat alhushat alzzuruf bi’aksid aleamilati, fi shakl eamil rafae alttakallufat bsbb ziadat aistihlak alttaqati, hayth “mrahaltyn” tamm astibdal eamaliat alttalwin.
marhalatayn lilttalwin alkahrabayiy alrrayiysia, msam tabaqat bi’aksid walmashrib mae aywnat almaeadin liruyat muhimmat ‘asbaghin. wahakadha, fa’inn alburunziat alzzalam rahib maftuhatan ‘iilaa ‘alwan sawda’ wasieat lilhusul ealaa ‘alwan mukhtalifatin. marhalatayn min alttalwina, waiktashaf ealaa janib alyaban walkan dr.asa tarafinca shirawuha alnnaykul bara’at alaikhtiraei, walkubalt, waqaddam “Anolok” alqayim ealaa alnnihas fi alttalwin wadaeat alshsharikat almusnaeat lisansiy. baed fatrat wajizata, mae tatawwur bialkahraba’ alqayim ealaa alqasdir “mrhaltyn” aintashar alttalwin fi jmye ‘anha’ alealm.
biaistikhdam talwin kahrabayiyaan ean tariq alghamr mae allluhati, walakun min almmkn alhusul ealaa almazid min mukhtalaf al’alwani, eamaliat saebat lilssaytarat alllawn hasasat mutabaqata.
kahrabayiyaan talwin almarhalat alnnihayiyat min “alttadakhkhul alttalwin” aism alywm; hdhh aleamaliat hi ‘ann alrmady al’azraq fi alllawn wamaghatta fi majmueat mutanawwieat min al’alwan qad tamm alhusul ealyha. fi hdhh alttariqat ‘ayda, yjb ‘an yakun walnnamash, walttalwin limubarat almueallamat lawn alttahakkum alhassasat lilghayti.
tabaqat 6.Eloksal kashf aleamaliat:
baed alttalwin tabaqat biaksyd, wa’iidha lazam al’amru, wdhlk bihadaf sadd masam ytm tanfidh “‘islah” aleamaliati. wahakadha, litakun muqawamatan lilttathirat alkimiayiyat walfisiulujiat lilttabaqat bi’aksid ytm tawfiruha limane dukhul alshshawayib fi alqay’ min alssabagh almalawwin walmasam.
wayumkin ‘an yatimm alkashf bitariqatayn:
alssakhin (almayiy) kshf:
wayutimm tahdid alssakhin mae di almuta’aynat almiah fi darajat hararat alghulyan. yjb ‘iijad qimat alrraqm alhidrujini lilmiah dakhil 5,5-6,5 (hamid alkhalik / taedil biaistikhdam al’umunia) wantazir 2 daqayiq likull muykirun bi’aksid samika. bed al’iidafat mithl hdha alwaqt takhfiduha ‘iilaa 1 maykirun fi alddaqiqat alwahida. hdhh al’iidafat hi fi kthyr min al’ahyan majmae alqayim ealaa alnnikli, wa’akthar mula’imatan lilbiyat mawadd ghyr darat walikun hi ‘aydaan alty yajri tatwiraha.
wa’azharat aliat eamaliat alkashf fi tnsyq-5. baed alkashf ean alkhayra, watabaqat mashuq ‘abyad shukkilat ealaa sath tabaqat bi’aksyd. ytm tanzif hdhh alttabaqat ean tariq almsh min aleilaj muzeajatan walwiqayat wabaed al’iidafat alty ymkn ‘an tudaf ‘iilaa wayufaddil alhamamat natayij almubarayati. faqat litajannub tadahwur tahdid naweiat wakammiat wawaqt ‘iidafat hdhh almadafat yanbaghi rasduha bieinayat almarhalat alnnihayiyati.
‘akthar nadiraan ma tustakhdam kawasilatan min wasayil alkashf alssakhina “bkhar alma'” hu aistikhdamun.
albarid (Empreng a) thdyd:an
hdha al’uslub yustakhdam mahlul min alma’ manzue al’ayunat mae kbrytat alnnikul ‘aw murkib kimiayiy ealaa ‘asas alflwrayid walnnikl. tajhiz darajat alhararat min 20-30 darajat miawwiati, walwaqt hu daqiqat wahidat fi maykirun. faqat natijat alaikhtibarat walttajarub tashkilha, alkashf ean albarda, faman almafhum ‘an tueti natayij jayidat alssakhinat kama alththabitat ‘iilaa al’aelaa, wabaed alkashf albaridati, tamm aleuthur ealaa natayij ‘afdal ean tariq alhifaz ealaa almiah fi 60-70 ° hammam darajat alhararat C alty ymkn alhusul ealayha. albard alkshfa, walttahaqquq min alhamami, khususaan alttabiei (abyd) min hayth bi’aksid tajannub talun (alakhdr), wa’annah yahmil maghzaa.
baksid tahdid aleamaliat alty ymkn min khilaliha alqiam bieamaliat sakhinat ‘aw baridati, walmuqaranat bayn takalif alttaqat walmawadd alkimiayiyati, eamil aljawdat wayanbaghy ‘an tuhaddid mae al’akhadh bieayn alaietibar alwaqt min alyawm munsha’at alkadh.
7. alrrumuz bi’aksid
‘annawdat alttamthil qasirat tustakhdam liwasf almuzahhir alzzakharafi min al’almanyum fi dawlat ‘uwrubbia (alttadwuyn) hy:
alaittijahat alttadwin
E0، E1، E2، E3، E4، E5، E6, anzur DIN 17611
QUALANOD (EURAS) ghur
al’alwan almuakkasid alttabiei C0 (‘abid / eadim alllun)
burunziat khafifat ‘iilaa hadd ma C31 (brunziatan khafifatan jiddaan)
C32 almaftuhat alburunzia (brunziat khafyf)
C33 albrunizi (brunzi almtwst)
C34 alburunziat alzzalam (brunziat alzzalam)
C 35 al’aswad (aswd)
alttarmizat al’almaniat alssabiqat:
EV1 alllawn alttabiei (eadim allluni, abyd)
EV2 alfiddat al’almania (alfdt al’almania)
EV3 al’asfar (aldhhb) (aldhdhahb)
EV6 al’aswad (aswd)
b’aksid al’aluminyum almuemariat eamaliat tartib
kama mulkhas eam lileamaliat almadhkurat ‘aelahu, wahadhah aleamaliat min bi’uksid al’aluminyum munsha’atan namudhajiat tashkil aljuz’ alealawi min aleamarat hi ealaa alnnahw alttali:
Yagal yasil – washintun – alkawiat – malabis – tahyid (hmad alnnaytrik) – alghasal – washintun – bi’uksid al’aluminyum (1) – bi’uksid al’aluminyum (2) – walnnamsh (3) – bi’uksid al’aluminyum (4) – alghasil – alghasil – alghasil – kahrabayiyaan alttilwin – malabis – alrrasm (traje alttalwin) – malabis – malabis – ‘iislah (1) – tahdid (2) – tahdid (3) – tahdid (4) – alghasil – alttajfifa.
wahidat min ‘aghrad tatbiq fi waqt mubakkir min ‘anwdat wuhhat kahraba’ min muntajat al’almanyum almuemariat yaetazim aistikhdamuha alkurum (krumat), ‘aw likhalq tabaqat alttamhidi khaliat min alkurum liaistikhdamiha badalaan min alttala’ alttahwil alkimiayiyata. fi hdhh alhalati, ytm aistikhdam almaeayir alttalit: hamd alkbritik 160-200 gharam / litar, wadarajat alhararat 25 ° C, walkathafat alhaliat 1,2-1,5 A / dm², waghusil alnnihayiy mae alma’ manzue al’ayunat fi 50 darajatan miawyata. baed ‘anwida “emaliat ‘iislah” misnue min al’aluminyum mae lawhat kahraba’.
hajm waeadad walnnamsh watarkib hmamat, bialmuqaranat mae alttaqat al’iintajiat almukhattatat lilmusnaea. talla bi’aksid al’aluminyum al’aluminyum / tala’ bi’aksid al’aluminyum /
E0 alddism wadeoxidized faqat
E1 matahun faqat
E2 naeim faqat
E3 mulammae faqat
E4 almasqul wamattahun
E5 mathun wamasqul
E6 kimiayiyaan mahfuraan
kimiayiyaan ‘aw electrochemically ‘ashraqat E7
E8 masqul wa’ashraqat kimiayiyaan ‘aw electrochemically

aluminyum_eloksal_nedir_tam_otomatik_eloksal_hatti_mecanicacnc-aluminyumcuyuz

aluminyum_eloksal_nedir_tam_otomatik_eloksal_hatti_mecanicacnc-aluminyumcuyuz

Полностью автоматическая Анодирование завод алюминиевых профилей для

Полностью автоматическая линия анодирования алюминиевых профилей для

Изготовлен из анодированного алюминиевого профиля операций делу?

Алюминиевые профили заржавели под влиянием погодных и погодных условий. Анодирование процесс выполняется, чтобы избежать этого. Поверхность алюминиевого профиля в анодирования и покрыты слоем контакта с воздухом предотвратить коррозию.

Анодированный лечение алюминиевая поверхность это термин, который вошел наш язык на немецкий (анодированный). Анодировании определяется в форме анодированного. В международной терминологии “анодного окисления (анодного окисления),” или “анодирование / Анодирование (Анодировании / анодированный)” определяется как. Анодирование является покрытие поверхности алюминия, а специальной; Это сделано с помощью электрохимического процесса. Электролит является кислым раствором в целом. Процесс электролиза алюминия будут покрыты “анод” из. Поток, который специфичен и контроль (большую часть времени постоянного тока) плотность, алюминий будет покрыта (заготовки) в соответствии с катодом, снова в течение определенного времени, прошедшего. Это время определяется, если толщина слоя анодированного, который будет сформирован и поддерживается свойство. Во температуры процесса и температуры электролита происходит стационарное (статический) отвода тепла от окружающей среды, чтобы сохранить процесс (охлаждение электролита) не требуется. Если качество металлургической структуры заготовки должны быть анодированный и анодированного смотреть на качество объекта, чтобы получить необходимые инженерные Следует отметить, что критерии должны быть разработаны.

Анодированным покрытием (анодное окисление, анодированный, анодированный, анодирование), является одним из наиболее важных поверхностных обработок, применяемых к алюминиевых изделий.

Процесс анодирования, декоративные необходимость семьдесят лет с тех пор, как используют для промышленного применения.

Архитектурные приложения для анодированного слоя «цвет» заключил с целью оцененных несколько затрат и процессов труда были разработаны. Это очень много процессов, пористый слой из анодированного (пористый) структура, красящие пигменты на основе хоста.

После того как вы определили первый из анодного окисления pretreatment’ll говоря уже о анодированным покрытием.
Анодированный Предварительная (подготовка поверхности)
Декоративные Предварительная для вида:

Процессы модификации поверхности с декоративным внешним видом может быть химическим или механическим. Поверхность матовая создана, глянцевая, металлик, текстуры или внешний вид; на анодированный применяется, или защищены, покрывая слоями прозрачного лака.
Механическая Предварительная обработка:

В механической полировки (шлифовка), атласные отделки, удаления заусенцев, или шлифовальных операций сказал.

Удаления заусенцев и шлифования операции применительно к сравнительно небольших деталей. Эти структурные ювелирные изделия, двери / Оконные ручки, литье и аксессуары для различных видов использования морских частей судов также являются продукты.

Полированные и атласные операции часто применяются к профилю. В частности, полирования текстильной (ткань), образованной щетки, кисти, полученные от операций в атласной нержавеющей стальной проволоки используются. Работа сделана на создание и качества поверхности в соответствии с было сделано, 2-4-6-8, нержавеющая сталь и специальные пластиковые щетки, имеющие атласные профили с помощью машин, судя по машин, используемых обрабатывают, чтобы быть сочетание нескольких индивидуальных яхты.

В процессе полировки, в зависимости от типа машины из твердой или жидкой “воск” используется. Вещи по сравнению с бизнес-потенциала и государственного сказки или двумя односпальными стол, 2 или только полу-твердый или жидкий щетка подходит автоматических полировальных машин (полировка) могут использовать для ногтей. Кисть работы предстоит сделать, чем быть использованы в половом отборе.

В конце процесса полировки “глянцевая” поверхность получается.

Чистка является результатом обработки, в частности, с целью маскировки экструзионной линии, в зависимости от толщины используемого проволочной щеткой, слегка линии создаются.

И небольшая часть, а также процедуры, применяемые на другой профиль “шлифования” есть. По шлифования, используя специальные абразивные полоски, zımpr зерно (зерно) в зависимости от размера, текстуры поверхности или скромных различных изображений создаются. Жидкий алюминий контактная поверхность наждачной бумагой или нужен твердый смазочный материал.

В результате всех механических процессов на поверхности металлического слоя удаляется и используется воск / масло, так как поверхность может стоять несколько руины. После этого процесс остается “обезжиривание” в ванной комнате и чистить профиль окислительно-восстановительный становится ясно.

Техника взрывных используется для получения специального матовое покрытие E6. Продолжительность каустической полученной матовой поверхностью с пескоструйной обработкой операций в 5-10 раз и, таким образом, снижение потребления химической, отходов и отопления в отношениях также предоставляется. В этом случае щелочь формировали с структурных линий и эффект гальванизации после матирующие поверхностных дефектов, которые могут возникнуть в подобной манере, он не появляется в процессе шлифования.
Химические предварительной обработки:

Химической обработки выбирают в соответствии с требуемой поверхности внешний вид продукта.

Это выполняется в химическую реакцию с гидроксидом содержащий каустическую натрия для достижения матовую поверхность. (В последнее время разработана методика, нержавеющая сталь мини шариков “взрывных” процесс с конкретной поверхности машины tarafınca алюминия для распыления с матовая поверхность получается. Получается Каустик видимой поверхности матовый “структурные линии” (структурное штрихи) и “активизировать изображение” в виде травильных дефектов матовая поверхность методом взрывных получены невидимыми. Так что сегодня способ взрывных гораздо предпочтительнее.) Вы можете видеть адрес www.mecanicacnc.co для получения дополнительной информации о взрывных работ.

В том числе погружения кислоты для получения химического или электрохимического метода полированный полировки поверхности применяется. Химические вещества, используемые для полирования, фосфорной, серной, азотной, хромовой кислоты, или все доступны несколько.

Химическая Предварительная обработка состоит из нескольких этапов. Прежде каустической соды или полировки процесса по рогожи, поверхность абразивным моющим никакого эффекта (ЯГАЛ) процесс применяется. Если каустика или полировки процесс продолжается уборка процесс травления для протекания реакции на поверхности осадка. Очистка кислотой химической (desmut) азотной кислоты и фторида, используемого в процессе.
Обезжиривание:

Часто ЯГАЛ растворов на водной основе решений, карбонатом, фосфат, смачивающие GIZ щелочной раствор, содержащий подшипник и иногда конструктивную сложность. Кроме того, кислые серная или фосфорная кислота и содержащий дополнительную kimysal может также расплавить. На водной основе ЯГАЛ ванны работают в 70 до 90 ° С Работа при комнатной температуре органическую основе yağalıcı содержащий некоторые углеводороды разбавители, в частности, когда самоопыление недостаточным, чтобы очистить финишную полировку в полированной поверхности с помощью механических средств. Кроме того, в сточных водах они также не является предпочтительным, потому что углеводороды.

ЯГАЛ обороты (обезжиривание паров), особенно лаком, используемый для очистки поверхности могут оставаться на мелкие кусочки. Тем не менее, из-за к экологическим проблемам (поскольку они содержат летучие углеводороды, которые вредны для окружающей среды), соответственно, их заменяют раствором на водной основе.

Наиболее часто используемые алюминиевые сплавы для архитектурных приложений 6060/6063 / almgsi0,5 материалов, подлежащих рассмотрению в вопросах ЯГАЛ процесса, отказ ЯГАЛ поверхности во время травления (из не скучно). Для этого, решение на базе не-щелочного или кислотного ЯГАЛ ЯГАЛ влияние на расплав, который будет использоваться. Это может обработать поверхность до степени, что оказывает сильное щелочное ванна ЯГАЛ на поверхности из-за растворения оксида алюминия-магния оксид слоя неровная поверхность нежелательных глазных пятен (белый травления цветение) может произойти.

Матирование:

Раствор, содержащий каустическую соду, обычно используемого для поверхностного рогожи и обработки алюминия “Каустик” называется. Каустика ванна, бегает 60 ° С В результатах ответов от каждого квадратного метра площади поверхности 80-120 г алюминия растворяется в расплаве через. Когда расплава превышает равновесную концентрацию указанного алюминия, он депонирован под ванной. Едкие ванны, концентрация алюминия является важным и должно быть управление. Алюминий соотношение свободного гидроксида натрия в ванне расплава у подножия первостепенное значение, возникает ли осадки. На поверхности “, оцинкованный”, кажется, не влияют на концентрацию цинка матирования ванной комнаты должна находиться под стражей.

(Кроме того, недавно разработанная методика, нержавеющая сталь мини шарики “взрывных” процесс с конкретной поверхности машины tarafınca алюминия для распыления с матовая поверхность получается. Получается каустика видно матовый “структурные линии” (структурное штрихи) и “активизировать изображение” травления пескоструйной обработкой дефектов матовой поверхностью, полученный невидимым. Поэтому в настоящее время достаточно пескоструйной метод является более предпочтительным.)

Едкий Регенерация:

Каустической ванна в плавильной расплава алюминия из зоны (четкие) решение в содовой щелочи и, таким образом отыграв (регенерация) процессы и оборудование имеются. Процесс восстановления основан на основе Байера. Регенерация раствора каустической; блуждать период в пределах Кристаллизаторы с каустической ванне. Кристаллизатор представляет собой тип магазина алюминий в расплав, где она осаждается в виде оксида алюминия-три-гидрата. Этот осадок удаляют в воде, 90% твердых отходов может быть достигнуто.

Едкий являются следующие выгоды, получаемые с восстановлением: 1) используемые в процессе матирования Sud едкий экономии, 2) отношение затрат очистных, 3) твердых отходов с коммерческой ценности.

Тем не менее, продукты, полученные в процессе матирования сформированного с переработанной каустической степени непрозрачности, в зависимости от нормативного менее бане. Кроме того, могут возникнуть проблемы с получением однородной непрозрачности.

Полировка (полировка)

Блестящий алюминий, только в Европе является предпочтительным для украшения. Тем не менее, полуглянцевая отделка здания гаража используется для покрытия листов некоторых автомобильных компаний. В Турции и ближневосточных государств, он использовал алюминиевые профили, архитектурных целей, гораздо более “полированный” появление является предпочтительным. Полировка может быть сделано двумя способами: “химической полировки”, или “электро-химической полировки”. Химической полировки полированную поверхность, проходящую алюминий первого механического полирования, после чего выполняется около 100 ° С, фосфорная, серная, раствор азотной кислоты, содержащий (Bath), полученные путем погружения. Полу-яркая химической полировки ванны, работать от 80 до 95 ° C и включает в себя серную азотной смеси кислоты.

Электро-химическая полировка, как следует из названия, химическая полировка ванна электрический ток (DC, постоянный ток) предоставление делается. Эти ванные комнаты; фосфорной, хромовой, получают из смеси серной и азотной кислоты. Затраты на оплату труда в температуре 75-85 ° C, применяется плотность тока 20 А / дм досягаемости. Электрохимический процесс полировки, более избирательно качества алюминиевый, намного более предпочтительно в химической полировки промышленности.

В Европе, 6060/6063 / almgsi0,5 блестящие поверхности алюминиевого сплава экструзии изделия, производство и ковер профили наиболее душевой кабиной также находит областей применения. Тем не менее, 6463 сплава для получения глянцевой поверхности предпочтительно в экструзионной промышленности.

Текучесть ванну для полировки низкий. Таким образом, наклеивания на алюминий освобожден от потребления ванны высок из-за транспортировки. Şimal особенно Соединенные Штаты, компания, которая производит автоматическое отделочные материалы, с целью вернуть фосфорной кислоты “регенерация” единицы используются.

Очистка (Desmut):

В результате щелочь формировали путем пескоструйной обработки или химической полировки, слой шлама на поверхности алюминия (продукта реакции) формируется. Для их очистки, кислый ванна используется. Для этой цели наиболее часто используемый ванны работать при комнатной температуре, и ванну, содержащую 30-50% от объемной концентрации азотной кислоты.

Каустической очистки запятнали 6063 сплав на следующий поверхности, анодирование раствор, содержащий отходы серной кислоты также могут быть использованы. К этому раствору, низкая концентрация окисляющего кислоты, или добавления соединения, желательно, чтобы избежать коррозии поверхности алюминия.

Анодирования алюминия (анодное окисление) Покрытие

Структура анодированного слоя:

Анодированный слой формируют в качестве интегрированного слоя алюминия и оксида металла /, как это происходит, в частности, в той части пересечения “плотины слоем” (барьерный слой), называется. Пористость анодированного слоя возрастает выше плотины слоем. Это показывает схематическое трехмерное сечение анодированного формате слой 1.

В общем, диаметр пор, размер ячейки и дамба слой; Она пропорциональна приложенному напряжению. Диаметр пор для каждого слоя вольт применяется и плотины 10 ангстрем, 30 ангстрем в большем размере ячейки.

Толщина слоя анодированного, увеличивается в зависимости от количества ампер-минут, и может быть получен путем варьирования толщины 1 до 100 мкм. Толщина слоя; электролит, температуры и варьируется в зависимости от приложенного тока. Если процесс анодирования плавления слоя состоит из раствора (если, например, борной кислоты) будет сделано, слой показывает пористую структуру, будет зависеть от толщины приложенного напряжения в дополнение. Этот тип анодного окисления “анодирования плотину” называется (слой барьера пленки).
Общая характеристика анодированный слой:

Анодированный алюминий адгезия слоя, обеспечивает отличный результат за счет образования интеграции с алюминием. Довольно трудно анодированного слоя (Al2O3 = корунд) и, таким образом обладает высокой устойчивостью к истиранию, выдающиеся характеристики алюминия, чтобы сохранить. Обнаружение является полным анодированного слоя устойчив к различным кислотам и других химических веществ, защищает от коррозии, алюминия различных средах. Прозрачный структура анодированного слоя, подвергает металлический внешний вид алюминиевой, блестящей или матовой внешний вид, и эта функция будет применяться к алюминиевой поверхности с использованием различных механических или химических процессов.

Анодированный слой электрически изолирующего. Для передачи электроэнергии, должны 40В для каждого микрона толщины слоя. Тем не менее, фактическое значение зависит от алюминиевого сплава, из алюминиевого сплава Si5% хватит на 25 В в слое анодированного быть проницаемым для жидкости.

Анодированный слой негативное воздействие щелочных веществ. Таким образом, в щелочной среде, в частности, для защиты поверхности анодированного на ленте или съемной защитной пленкой применяется с самого лака. В этом случае, в частности, он приобретает важность в архитектурных приложений. В области строительства, анодированного алюминия, извести, необходимые меры должны быть приняты, чтобы избежать контакта с раствором или цементом. После того как вы закончили строительство, удалить защитную пленку поверх анодированного алюминия.
Анодирование Процессы

Алюминий сверху, в соответствии с желаемыми характеристиками, используя различные электролиты, различные анодирование (анодное окисление) создано слоев.

.Mimar И яркий Анодирование:

Архитектурное и декоративное алюминия процесс анодирования в электролите серной кислоты. В типичной анодирования ванной, 160/170 г / л H2SO4 и 18/20, расположенной в 1,5 C A / дм 2 применяется прямой ток. Концентрация ванны, алюминий состав изменяется в зависимости от температуры и напряжения 17-19V. Скорость образования Плиты 0,5 мкм в минуту. Архитектуры приложений, желательной толщины слоя анодированного, здания, кроме 20-25 мкм, 10-15 мкм в здании.

Анодированный слой формируют посредством алюминия в электролите. Как правило, скорость растворения алюминия в электролите 0,6 г / мкм / м2. Анодированный алюминий в содержание ванны 5-15g / л должны быть внутри. Повышение напряжения необходимо для процесса анодирования, ростом цен на энергоносители и высокие концентрации потепления будет почему ванная комната. Проводимость электролита в ценные бумаги нижних уменьшается значение. Высокая Аль (+3) значение трудно достичь при ярком анодированный.

Получить анодирования ванны (+3) количество контроля, также могут быть сделаны путем получения чистой электролита из ванны электролита, этот процесс не дает хороших результатов. Более чувствительны для контроля ионообменные или рабочие кислот единиц очистки, используемые методом осмоса.

Ярко-анодирование выполняется при более высоких концентрациях и температурах. Выбран плотность тока ниже. Типичный яркий анодированного, 175-185 г / л H2SO4, 22-25 С, 1,0 А / дм 2, выполнен в условиях 15В. Это позволяет получить более прозрачный слой. Тем не менее, следует отметить, что химический состав весьма заметным в светлом анодированным алюминием. Примеси, содержащиеся в алюминии, должна быть ниже определенного предела. В частности, almgsi0,5 (AA6063) сплав, отношение Fe должна быть ниже 0,18%. (Предпочтительно Fe: 0,10 до 0,15%). Анодирование толщина увеличивается, яркая внешность снижается. Толщины слоев должны быть выбраны в соответствии использовать вместо. 3 мкм автомобиль лампы, боковые молдинги автомобили, покрытые 7-10 мкм анодированный.

В целом, деталь будет анодированный слой, сформированный на верхней части продукта в процессе анодирования однородной толщины следует особенно тщательно для подключения к подвеске анодированного. Алюминий или титан алюминий заготовки не приостанавливается до конца электрического контакта между заготовкой плотно с вешалки и подключены к началу процесса, как ожидается, будет захватывающим. Таким образом, необходим для формирования покрытия на анодированной всех сторон электрический ток равномерно разбросаны повсюду равномерную толщину заготовки с образованием анодированного слоя. Температура заготовки Часто irtibatlan быть приостановлено на анодного окисления и были разработаны кислотостойкая специальные плоскогубцы и клещи.
Создание цветного анодирования (окраска анодированного слоя)

Возможность цветного анодированного слоя достигла распространение продукции из алюминия. Во-первых первое, серная кислота образуется в пористой анодированного слоя (пористой) структурой осуществляется с органическими или неорганическими покрытий (DIP крашение). Эта картина УФ (ультрафиолетового) является границей устойчивости к радиации, особенно цветной из анодированного алюминия продукта, чтобы быть устойчивыми к солнечным лучам в архитектурных приложений; Интегральная анодирования (окраска), процесс развивается в двух стадиях электролитического окрашивания.

Интегральная анодирования, солнце устойчивостью многолетники, серый и черный цвета получаются. Только хрупкая контроль анодированного условиях эксплуатации, в виде стоимости средств фактора из-за высоким потреблением энергии, где “две стадии” был заменен на процессе окрашивания.

Две стадии главной электролитического окраски, поры анодированного слоя пропитывают ионами металлов, чтобы увидеть пигменты задачу. Таким образом, открытая бонзой темной бронзы цвета в черный и широкий спектр получать различные цвета. Два этапа окраски, был обнаружен на стороне Японии и Alcan dr.asa tarafınca приобрести патент никель, кобальт и медь на основе “Anolok” был представлен красящего разработана производителем lisansiy. Вскоре после этого, с развитием на основе олова электролитом “двухступенчатая” окраска распространилась по всему миру.

Использование электролитического окраски погружением с живописью, но это возможно, чтобы получить более различных цветов, процесс трудно контролировать чувствительный соответствие цветов.

Электролитический раскраски заключительный этап сегодняшней “вмешательство” раскраска имени; Процесс в том, что серо-голубой цвет и покрыта различными цветами были получены. В этом методе также, анодирования и раскраски для параметров цвета матч должен быть чрезмерно чувствительны управления.
6.Eloksal Процесс обнаружения слой:

После окрашивания анодированного слоя и, при необходимости, с целью закрытия поры операции “фиксация” выполняется. Таким образом, чтобы быть устойчивыми к воздействию химических и физиологических эффектов анодированного слоя при условии, чтобы предотвратить проникновение загрязнений в рвотных массах из цветной пигмент и поры.

Обнаружение может быть сделано двумя способами:
Горячая (гидротермальный) Обнаружение:

Горячая фиксация осуществляется с деионизированной водой при температуре кипения. Значение рН воды должно быть в пределах 5,5-6,5 найдено (уксусная кислота / регулировать с помощью аммиака) и подождать 2 минуты для каждого толстого анодированного микрон. Некоторые добавки на этот раз снижена до 1 микрона в минуту. Эти добавки часто на основе никеля соединение, более экологически безвредные вещества, однако также разрабатываются.

Механизм процесса обнаружения отображаются в формате-5. После обнаружено хороший, белый порошок слой, образованный на поверхности анодированного слоя. Этот слой протирать от нежелательной лечению, профилактике и некоторых добавок, которые будут добавлены к предпочтительным является крепления ванны. Просто, чтобы избежать ухудшения определения качества, количества и времени добавления этих добавок должны быть тщательно контролируется в завершающую стадию.

Реже используется в качестве метода обнаружения “водяного пара” горячая в использовании.
Холодный (Empreng а) Определение:

Этот метод использует решение деионизированной воды с помощью сульфата никель, на основе фторидов химического соединения. Обработка температуры 20-30 ° С, время одна минута на микрон. Только результат тестов и испытаний, образованных, холодный обнаруженных, следует понимать, что дает хорошие результаты, как горячие прикреплен к верхней части, после холодной обнаружения, лучшие результаты по поддержанию воды в температурном С ванны 60-70 ° было обнаружено быть получены. Холодная обнаружено, проверьте ванную, особенно натуральный (белый) с точки зрения анодированный избежать обесцвечивания (зеленый), она несет значение.

Анодированный определить процесс, который, чтобы сделать горячий или холодный процесс, сравнение энергетических и химических расходы, добротности и должны быть определены с учетом времени суток трудового учреждения.
7. анодированного обозначения

Анодирование короткие представления, используемые для описания декоративный вид анодированного алюминия в европейской стране (обозначение) являются:
Обозначения Направления
E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, см DIN 17611
Qualanod (EURAS) Гор
Анодированный C0 цвета (белый / бесцветный)
Довольно светлая бронза С31 (очень светлая бронза)
С32 Открыть бронза (светло-бронзовый)
С33 Бронзовый (средний бронзатор)
С34 темной бронзы (темно бронза)
С 35 черный (черный)
Бывшие немецкие обозначения:
EV1 цвет Натуральный (бесцветный, белый)
EV2 нейзильбера (мельхиора)
EV3 желтый (золотой) (Золото)
EV6 черный (черный)

Архитектура Анодирование Процесс заказа

В общем резюме вышеуказанного процесса, работа в качестве примера объект анодированного алюминиевого профиля, образующего верхнюю часть архитектуры выглядит следующим образом:

ЯГАЛ вверх – Вашингтон – каустическая – Мытье – Обезвреживание (азотная кислота) – Стиральная – Вашингтон – Анодирование (1) – Анодирование (2) – анодирование (3) – Анодирование (4) – стиральная – стиральная – стиральная – электролитический Окраска – Стиральная – Живопись (падение окраска) – Стиральная – Стиральная – Фиксация (1) – Фиксация (2) – Фиксация (3) – фиксация (4) – стиральная – сушка.

Один из целей применения заблаговременно анодирования электростатической окраски архитектурных алюминиевых продуктов, предназначенных для использования хрома (Хромированная), или создать слой праймера хром-свободно использоваться вместо химических конверсионных покрытий. В этом случае используются следующие параметры: Серная кислота 160 до 200 г / л, температура 25 ° С, плотность тока 1,2 до 1,5 А / дм, и окончательной промывки деионизированной водой при 50 ° С После анодирования “операцию фиксации” сделан из алюминия с электростатической окраски.

Размер и количество анодного оксидирования и крепления ванны, по сравнению с плановой производственной мощности завода. Анодирования алюминия / алюминия анодированным покрытием /

E0 Обезжиренный и раскислен только
Е1 шлифуется только
Только Е2 Матовый
Е3 Polished только
Е4 щеткой и шлифованный
E5 шлифуется и полируется
Е6 химическому травлению
Химически или электрохимическим оживился E7
E8 и химически полированная просветлело или электрохимическим

Polnost’yu avtomaticheskaya liniya anodirovaniya alyuminiyevykh profiley dlya

Izgotovlen iz anodirovannogo alyuminiyevogo profilya operatsiy delu?

Alyuminiyevyye profili zarzhaveli pod vliyaniyem pogodnykh i pogodnykh usloviy. Anodirovaniye protsess vypolnyayetsya, chtoby izbezhat’ etogo. Poverkhnost’ alyuminiyevogo profilya v anodirovaniya i pokryty sloyem kontakta s vozdukhom predotvratit’ korroziyu.

Anodirovannyy lecheniye alyuminiyevaya poverkhnost’ eto termin, kotoryy voshel nash yazyk na nemetskiy (anodirovannyy). Anodirovanii opredelyayetsya v forme anodirovannogo. V mezhdunarodnoy terminologii “anodnogo okisleniya (anodnogo okisleniya),” ili “anodirovaniye / Anodirovaniye (Anodirovanii / anodirovannyy)” opredelyayetsya kak. Anodirovaniye yavlyayetsya pokrytiye poverkhnosti alyuminiya, a spetsial’noy; Eto sdelano s pomoshch’yu elektrokhimicheskogo protsessa. Elektrolit yavlyayetsya kislym rastvorom v tselom. Protsess elektroliza alyuminiya budut pokryty “anod” iz. Potok, kotoryy spetsifichen i kontrol’ (bol’shuyu chast’ vremeni postoyannogo toka) plotnost’, alyuminiy budet pokryta (zagotovki) v sootvetstvii s katodom, snova v techeniye opredelennogo vremeni, proshedshego. Eto vremya opredelyayetsya, yesli tolshchina sloya anodirovannogo, kotoryy budet sformirovan i podderzhivayetsya svoystvo. Vo temperatury protsessa i temperatury elektrolita proiskhodit statsionarnoye (staticheskiy) otvoda tepla ot okruzhayushchey sredy, chtoby sokhranit’ protsess (okhlazhdeniye elektrolita) ne trebuyetsya. Yesli kachestvo metallurgicheskoy struktury zagotovki dolzhny byt’ anodirovannyy i anodirovannogo smotret’ na kachestvo ob”yekta, chtoby poluchit’ neobkhodimyye inzhenernyye Sleduyet otmetit’, chto kriterii dolzhny byt’ razrabotany.

Anodirovannym pokrytiyem (anodnoye okisleniye, anodirovannyy, anodirovannyy, anodirovaniye), yavlyayetsya odnim iz naiboleye vazhnykh poverkhnostnykh obrabotok, primenyayemykh k alyuminiyevykh izdeliy.

Protsess anodirovaniya, dekorativnyye neobkhodimost’ sem’desyat let s tekh por, kak ispol’zuyut dlya promyshlennogo primeneniya.

Arkhitekturnyye prilozheniya dlya anodirovannogo sloya «tsvet» zaklyuchil s tsel’yu otsenennykh neskol’ko zatrat i protsessov truda byli razrabotany. Eto ochen’ mnogo protsessov, poristyy sloy iz anodirovannogo (poristyy) struktura, krasyashchiye pigmenty na osnove khosta.

Posle togo kak vy opredelili pervyy iz anodnogo okisleniya pretreatment’ll govorya uzhe o anodirovannym pokrytiyem.
Anodirovannyy Predvaritel’naya (podgotovka poverkhnosti)
Dekorativnyye Predvaritel’naya dlya vida:

Protsessy modifikatsii poverkhnosti s dekorativnym vneshnim vidom mozhet byt’ khimicheskim ili mekhanicheskim. Poverkhnost’ matovaya sozdana, glyantsevaya, metallik, tekstury ili vneshniy vid; na anodirovannyy primenyayetsya, ili zashchishcheny, pokryvaya sloyami prozrachnogo laka.
Mekhanicheskaya Predvaritel’naya obrabotka:

V mekhanicheskoy polirovki (shlifovka), atlasnyye otdelki, udaleniya zausentsev, ili shlifoval’nykh operatsiy skazal.

Udaleniya zausentsev i shlifovaniya operatsii primenitel’no k sravnitel’no nebol’shikh detaley. Eti strukturnyye yuvelirnyye izdeliya, dveri / Okonnyye ruchki, lit’ye i aksessuary dlya razlichnykh vidov ispol’zovaniya morskikh chastey sudov takzhe yavlyayutsya produkty.

Polirovannyye i atlasnyye operatsii chasto primenyayutsya k profilyu. V chastnosti, polirovaniya tekstil’noy (tkan’), obrazovannoy shchetki, kisti, poluchennyye ot operatsiy v atlasnoy nerzhaveyushchey stal’noy provoloki ispol’zuyutsya. Rabota sdelana na sozdaniye i kachestva poverkhnosti v sootvetstvii s bylo sdelano, 2-4-6-8, nerzhaveyushchaya stal’ i spetsial’nyye plastikovyye shchetki, imeyushchiye atlasnyye profili s pomoshch’yu mashin, sudya po mashin, ispol’zuyemykh obrabatyvayut, chtoby byt’ sochetaniye neskol’kikh individual’nykh yakhty.

V protsesse polirovki, v zavisimosti ot tipa mashiny iz tverdoy ili zhidkoy “vosk” ispol’zuyetsya. Veshchi po sravneniyu s biznes-potentsiala i gosudarstvennogo skazki ili dvumya odnospal’nymi stol, 2 ili tol’ko polu-tverdyy ili zhidkiy shchetka podkhodit avtomaticheskikh poliroval’nykh mashin (polirovka) mogut ispol’zovat’ dlya nogtey. Kist’ raboty predstoit sdelat’, chem byt’ ispol’zovany v polovom otbore.

V kontse protsessa polirovki “glyantsevaya” poverkhnost’ poluchayetsya.

Chistka yavlyayetsya rezul’tatom obrabotki, v chastnosti, s tsel’yu maskirovki ekstruzionnoy linii, v zavisimosti ot tolshchiny ispol’zuyemogo provolochnoy shchetkoy, slegka linii sozdayutsya.

I nebol’shaya chast’, a takzhe protsedury, primenyayemyye na drugoy profil’ “shlifovaniya” yest’. Po shlifovaniya, ispol’zuya spetsial’nyye abrazivnyye poloski, zımpr zerno (zerno) v zavisimosti ot razmera, tekstury poverkhnosti ili skromnykh razlichnykh izobrazheniy sozdayutsya. Zhidkiy alyuminiy kontaktnaya poverkhnost’ nazhdachnoy bumagoy ili nuzhen tverdyy smazochnyy material.

V rezul’tate vsekh mekhanicheskikh protsessov na poverkhnosti metallicheskogo sloya udalyayetsya i ispol’zuyetsya vosk / maslo, tak kak poverkhnost’ mozhet stoyat’ neskol’ko ruiny. Posle etogo protsess ostayetsya “obezzhirivaniye” v vannoy komnate i chistit’ profil’ okislitel’no-vosstanovitel’nyy stanovitsya yasno.

Tekhnika vzryvnykh ispol’zuyetsya dlya polucheniya spetsial’nogo matovoye pokrytiye E6. Prodolzhitel’nost’ kausticheskoy poluchennoy matovoy poverkhnost’yu s peskostruynoy obrabotkoy operatsiy v 5-10 raz i, takim obrazom, snizheniye potrebleniya khimicheskoy, otkhodov i otopleniya v otnosheniyakh takzhe predostavlyayetsya. V etom sluchaye shcheloch’ formirovali s strukturnykh liniy i effekt gal’vanizatsii posle matiruyushchiye poverkhnostnykh defektov, kotoryye mogut vozniknut’ v podobnoy manere, on ne poyavlyayetsya v protsesse shlifovaniya.
Khimicheskiye predvaritel’noy obrabotki:

Khimicheskoy obrabotki vybirayut v sootvetstvii s trebuyemoy poverkhnosti vneshniy vid produkta.

Eto vypolnyayetsya v khimicheskuyu reaktsiyu s gidroksidom soderzhashchiy kausticheskuyu natriya dlya dostizheniya matovuyu poverkhnost’. (V posledneye vremya razrabotana metodika, nerzhaveyushchaya stal’ mini sharikov “vzryvnykh” protsess s konkretnoy poverkhnosti mashiny tarafınca alyuminiya dlya raspyleniya s matovaya poverkhnost’ poluchayetsya. Poluchayetsya Kaustik vidimoy poverkhnosti matovyy “strukturnyye linii” (strukturnoye shtrikhi) i “aktivizirovat’ izobrazheniye” v vide travil’nykh defektov matovaya poverkhnost’ metodom vzryvnykh polucheny nevidimymi. Tak chto segodnya sposob vzryvnykh gorazdo predpochtitel’neye.) Vy mozhete videt’ adres www.mecanicacnc.co dlya polucheniya dopolnitel’noy informatsii o vzryvnykh rabot.

V tom chisle pogruzheniya kisloty dlya polucheniya khimicheskogo ili elektrokhimicheskogo metoda polirovannyy polirovki poverkhnosti primenyayetsya. Khimicheskiye veshchestva, ispol’zuyemyye dlya polirovaniya, fosfornoy, sernoy, azotnoy, khromovoy kisloty, ili vse dostupny neskol’ko.

Khimicheskaya Predvaritel’naya obrabotka sostoit iz neskol’kikh etapov. Prezhde kausticheskoy sody ili polirovki protsessa po rogozhi, poverkhnost’ abrazivnym moyushchim nikakogo effekta (YAGAL) protsess primenyayetsya. Yesli kaustika ili polirovki protsess prodolzhayetsya uborka protsess travleniya dlya protekaniya reaktsii na poverkhnosti osadka. Ochistka kislotoy khimicheskoy (desmut) azotnoy kisloty i ftorida, ispol’zuyemogo v protsesse.
Obezzhirivaniye:

Chasto YAGAL rastvorov na vodnoy osnove resheniy, karbonatom, fosfat, smachivayushchiye GIZ shchelochnoy rastvor, soderzhashchiy podshipnik i inogda konstruktivnuyu slozhnost’. Krome togo, kislyye sernaya ili fosfornaya kislota i soderzhashchiy dopolnitel’nuyu kimysal mozhet takzhe rasplavit’. Na vodnoy osnove YAGAL vanny rabotayut v 70 do 90 ° S Rabota pri komnatnoy temperature organicheskuyu osnove yağalıcı soderzhashchiy nekotoryye uglevodorody razbaviteli, v chastnosti, kogda samoopyleniye nedostatochnym, chtoby ochistit’ finishnuyu polirovku v polirovannoy poverkhnosti s pomoshch’yu mekhanicheskikh sredstv. Krome togo, v stochnykh vodakh oni takzhe ne yavlyayetsya predpochtitel’nym, potomu chto uglevodorody.

YAGAL oboroty (obezzhirivaniye parov), osobenno lakom, ispol’zuyemyy dlya ochistki poverkhnosti mogut ostavat’sya na melkiye kusochki. Tem ne meneye, iz-za k ekologicheskim problemam (poskol’ku oni soderzhat letuchiye uglevodorody, kotoryye vredny dlya okruzhayushchey sredy), sootvetstvenno, ikh zamenyayut rastvorom na vodnoy osnove.

Naiboleye chasto ispol’zuyemyye alyuminiyevyye splavy dlya arkhitekturnykh prilozheniy 6060/6063 / almgsi0,5 materialov, podlezhashchikh rassmotreniyu v voprosakh YAGAL protsessa, otkaz YAGAL poverkhnosti vo vremya travleniya (iz ne skuchno). Dlya etogo, resheniye na baze ne-shchelochnogo ili kislotnogo YAGAL YAGAL vliyaniye na rasplav, kotoryy budet ispol’zovat’sya. Eto mozhet obrabotat’ poverkhnost’ do stepeni, chto okazyvayet sil’noye shchelochnoye vanna YAGAL na poverkhnosti iz-za rastvoreniya oksida alyuminiya-magniya oksid sloya nerovnaya poverkhnost’ nezhelatel’nykh glaznykh pyaten (belyy travleniya tsveteniye) mozhet proizoyti.

Matirovaniye:

Rastvor, soderzhashchiy kausticheskuyu sodu, obychno ispol’zuyemogo dlya poverkhnostnogo rogozhi i obrabotki alyuminiya “Kaustik” nazyvayetsya. Kaustika vanna, begayet 60 ° S V rezul’tatakh otvetov ot kazhdogo kvadratnogo metra ploshchadi poverkhnosti 80-120 g alyuminiya rastvoryayetsya v rasplave cherez. Kogda rasplava prevyshayet ravnovesnuyu kontsentratsiyu ukazannogo alyuminiya, on deponirovan pod vannoy. Yedkiye vanny, kontsentratsiya alyuminiya yavlyayetsya vazhnym i dolzhno byt’ upravleniye. Alyuminiy sootnosheniye svobodnogo gidroksida natriya v vanne rasplava u podnozhiya pervostepennoye znacheniye, voznikayet li osadki. Na poverkhnosti “, otsinkovannyy”, kazhetsya, ne vliyayut na kontsentratsiyu tsinka matirovaniya vannoy komnaty dolzhna nakhodit’sya pod strazhey.

(Krome togo, nedavno razrabotannaya metodika, nerzhaveyushchaya stal’ mini shariki “vzryvnykh” protsess s konkretnoy poverkhnosti mashiny tarafınca alyuminiya dlya raspyleniya s matovaya poverkhnost’ poluchayetsya. Poluchayetsya kaustika vidno matovyy “strukturnyye linii” (strukturnoye shtrikhi) i “aktivizirovat’ izobrazheniye” travleniya peskostruynoy obrabotkoy defektov matovoy poverkhnost’yu, poluchennyy nevidimym. Poetomu v nastoyashcheye vremya dostatochno peskostruynoy metod yavlyayetsya boleye predpochtitel’nym.)

Yedkiy Regeneratsiya:

Kausticheskoy vanna v plavil’noy rasplava alyuminiya iz zony (chetkiye) resheniye v sodovoy shchelochi i, takim obrazom otygrav (regeneratsiya) protsessy i oborudovaniye imeyutsya. Protsess vosstanovleniya osnovan na osnove Bayyera. Regeneratsiya rastvora kausticheskoy; bluzhdat’ period v predelakh Kristallizatory s kausticheskoy vanne. Kristallizator predstavlyayet soboy tip magazina alyuminiy v rasplav, gde ona osazhdayetsya v vide oksida alyuminiya-tri-gidrata. Etot osadok udalyayut v vode, 90% tverdykh otkhodov mozhet byt’ dostignuto.

Yedkiy yavlyayutsya sleduyushchiye vygody, poluchayemyye s vosstanovleniyem: 1) ispol’zuyemyye v protsesse matirovaniya Sud yedkiy ekonomii, 2) otnosheniye zatrat ochistnykh, 3) tverdykh otkhodov s kommercheskoy tsennosti.

Tem ne meneye, produkty, poluchennyye v protsesse matirovaniya sformirovannogo s pererabotannoy kausticheskoy stepeni neprozrachnosti, v zavisimosti ot normativnogo meneye bane. Krome togo, mogut vozniknut’ problemy s polucheniyem odnorodnoy neprozrachnosti.

Polirovka (polirovka)

Blestyashchiy alyuminiy, tol’ko v Yevrope yavlyayetsya predpochtitel’nym dlya ukrasheniya. Tem ne meneye, poluglyantsevaya otdelka zdaniya garazha ispol’zuyetsya dlya pokrytiya listov nekotorykh avtomobil’nykh kompaniy. V Turtsii i blizhnevostochnykh gosudarstv, on ispol’zoval alyuminiyevyye profili, arkhitekturnykh tseley, gorazdo boleye “polirovannyy” poyavleniye yavlyayetsya predpochtitel’nym. Polirovka mozhet byt’ sdelano dvumya sposobami: “khimicheskoy polirovki”, ili “elektro-khimicheskoy polirovki”. Khimicheskoy polirovki polirovannuyu poverkhnost’, prokhodyashchuyu alyuminiy pervogo mekhanicheskogo polirovaniya, posle chego vypolnyayetsya okolo 100 ° S, fosfornaya, sernaya, rastvor azotnoy kisloty, soderzhashchiy (Bath), poluchennyye putem pogruzheniya. Polu-yarkaya khimicheskoy polirovki vanny, rabotat’ ot 80 do 95 ° C i vklyuchayet v sebya sernuyu azotnoy smesi kisloty.

Elektro-khimicheskaya polirovka, kak sleduyet iz nazvaniya, khimicheskaya polirovka vanna elektricheskiy tok (DC, postoyannyy tok) predostavleniye delayetsya. Eti vannyye komnaty; fosfornoy, khromovoy, poluchayut iz smesi sernoy i azotnoy kisloty. Zatraty na oplatu truda v temperature 75-85 ° C, primenyayetsya plotnost’ toka 20 A / dm dosyagayemosti. Elektrokhimicheskiy protsess polirovki, boleye izbiratel’no kachestva alyuminiyevyy, namnogo boleye predpochtitel’no v khimicheskoy polirovki promyshlennosti.

V Yevrope, 6060/6063 / almgsi0,5 blestyashchiye poverkhnosti alyuminiyevogo splava ekstruzii izdeliya, proizvodstvo i kover profili naiboleye dushevoy kabinoy takzhe nakhodit oblastey primeneniya. Tem ne meneye, 6463 splava dlya polucheniya glyantsevoy poverkhnosti predpochtitel’no v ekstruzionnoy promyshlennosti.

Tekuchest’ vannu dlya polirovki nizkiy. Takim obrazom, nakleivaniya na alyuminiy osvobozhden ot potrebleniya vanny vysok iz-za transportirovki. Şimal osobenno Soyedinennyye Shtaty, kompaniya, kotoraya proizvodit avtomaticheskoye otdelochnyye materialy, s tsel’yu vernut’ fosfornoy kisloty “regeneratsiya” yedinitsy ispol’zuyutsya.

Ochistka (Desmut):

V rezul’tate shcheloch’ formirovali putem peskostruynoy obrabotki ili khimicheskoy polirovki, sloy shlama na poverkhnosti alyuminiya (produkta reaktsii) formiruyetsya. Dlya ikh ochistki, kislyy vanna ispol’zuyetsya. Dlya etoy tseli naiboleye chasto ispol’zuyemyy vanny rabotat’ pri komnatnoy temperature, i vannu, soderzhashchuyu 30-50% ot ob”yemnoy kontsentratsii azotnoy kisloty.

Kausticheskoy ochistki zapyatnali 6063 splav na sleduyushchiy poverkhnosti, anodirovaniye rastvor, soderzhashchiy otkhody sernoy kisloty takzhe mogut byt’ ispol’zovany. K etomu rastvoru, nizkaya kontsentratsiya okislyayushchego kisloty, ili dobavleniya soyedineniya, zhelatel’no, chtoby izbezhat’ korrozii poverkhnosti alyuminiya.

Anodirovaniya alyuminiya (anodnoye okisleniye) Pokrytiye

Struktura anodirovannogo sloya:

Anodirovannyy sloy formiruyut v kachestve integrirovannogo sloya alyuminiya i oksida metalla /, kak eto proiskhodit, v chastnosti, v toy chasti peresecheniya “plotiny sloyem” (bar’yernyy sloy), nazyvayetsya. Poristost’ anodirovannogo sloya vozrastayet vyshe plotiny sloyem. Eto pokazyvayet skhematicheskoye trekhmernoye secheniye anodirovannogo formate sloy 1.

V obshchem, diametr por, razmer yacheyki i damba sloy; Ona proportsional’na prilozhennomu napryazheniyu. Diametr por dlya kazhdogo sloya vol’t primenyayetsya i plotiny 10 angstrem, 30 angstrem v bol’shem razmere yacheyki.

Tolshchina sloya anodirovannogo, uvelichivayetsya v zavisimosti ot kolichestva amper-minut, i mozhet byt’ poluchen putem var’irovaniya tolshchiny 1 do 100 mkm. Tolshchina sloya; elektrolit, temperatury i var’iruyetsya v zavisimosti ot prilozhennogo toka. Yesli protsess anodirovaniya plavleniya sloya sostoit iz rastvora (yesli, naprimer, bornoy kisloty) budet sdelano, sloy pokazyvayet poristuyu strukturu, budet zaviset’ ot tolshchiny prilozhennogo napryazheniya v dopolneniye. Etot tip anodnogo okisleniya “anodirovaniya plotinu” nazyvayetsya (sloy bar’yera plenki).
Obshchaya kharakteristika anodirovannyy sloy:

Anodirovannyy alyuminiy adgeziya sloya, obespechivayet otlichnyy rezul’tat za schet obrazovaniya integratsii s alyuminiyem. Dovol’no trudno anodirovannogo sloya (Al2O3 = korund) i, takim obrazom obladayet vysokoy ustoychivost’yu k istiraniyu, vydayushchiyesya kharakteristiki alyuminiya, chtoby sokhranit’. Obnaruzheniye yavlyayetsya polnym anodirovannogo sloya ustoychiv k razlichnym kislotam i drugikh khimicheskikh veshchestv, zashchishchayet ot korrozii, alyuminiya razlichnykh sredakh. Prozrachnyy struktura anodirovannogo sloya, podvergayet metallicheskiy vneshniy vid alyuminiyevoy, blestyashchey ili matovoy vneshniy vid, i eta funktsiya budet primenyat’sya k alyuminiyevoy poverkhnosti s ispol’zovaniyem razlichnykh mekhanicheskikh ili khimicheskikh protsessov.

Anodirovannyy sloy elektricheski izoliruyushchego. Dlya peredachi elektroenergii, dolzhny 40V dlya kazhdogo mikrona tolshchiny sloya. Tem ne meneye, fakticheskoye znacheniye zavisit ot alyuminiyevogo splava, iz alyuminiyevogo splava Si5% khvatit na 25 V v sloye anodirovannogo byt’ pronitsayemym dlya zhidkosti.

Anodirovannyy sloy negativnoye vozdeystviye shchelochnykh veshchestv. Takim obrazom, v shchelochnoy srede, v chastnosti, dlya zashchity poverkhnosti anodirovannogo na lente ili s”yemnoy zashchitnoy plenkoy primenyayetsya s samogo laka. V etom sluchaye, v chastnosti, on priobretayet vazhnost’ v arkhitekturnykh prilozheniy. V oblasti stroitel’stva, anodirovannogo alyuminiya, izvesti, neobkhodimyye mery dolzhny byt’ prinyaty, chtoby izbezhat’ kontakta s rastvorom ili tsementom. Posle togo kak vy zakonchili stroitel’stvo, udalit’ zashchitnuyu plenku poverkh anodirovannogo alyuminiya.
Anodirovaniye Protsessy

Alyuminiy sverkhu, v sootvetstvii s zhelayemymi kharakteristikami, ispol’zuya razlichnyye elektrolity, razlichnyye anodirovaniye (anodnoye okisleniye) sozdano sloyev.

.Mimar I yarkiy Anodirovaniye:

Arkhitekturnoye i dekorativnoye alyuminiya protsess anodirovaniya v elektrolite sernoy kisloty. V tipichnoy anodirovaniya vannoy, 160/170 g / l H2SO4 i 18/20, raspolozhennoy v 1,5 C A / dm 2 primenyayetsya pryamoy tok. Kontsentratsiya vanny, alyuminiy sostav izmenyayetsya v zavisimosti ot temperatury i napryazheniya 17-19V. Skorost’ obrazovaniya Plity 0,5 mkm v minutu. Arkhitektury prilozheniy, zhelatel’noy tolshchiny sloya anodirovannogo, zdaniya, krome 20-25 mkm, 10-15 mkm v zdanii.

Anodirovannyy sloy formiruyut posredstvom alyuminiya v elektrolite. Kak pravilo, skorost’ rastvoreniya alyuminiya v elektrolite 0,6 g / mkm / m2. Anodirovannyy alyuminiy v soderzhaniye vanny 5-15g / l dolzhny byt’ vnutri. Povysheniye napryazheniya neobkhodimo dlya protsessa anodirovaniya, rostom tsen na energonositeli i vysokiye kontsentratsii potepleniya budet pochemu vannaya komnata. Provodimost’ elektrolita v tsennyye bumagi nizhnikh umen’shayetsya znacheniye. Vysokaya Al’ (+3) znacheniye trudno dostich’ pri yarkom anodirovannyy.

Poluchit’ anodirovaniya vanny (+3) kolichestvo kontrolya, takzhe mogut byt’ sdelany putem polucheniya chistoy elektrolita iz vanny elektrolita, etot protsess ne dayet khoroshikh rezul’tatov. Boleye chuvstvitel’ny dlya kontrolya ionoobmennyye ili rabochiye kislot yedinits ochistki, ispol’zuyemyye metodom osmosa.

Yarko-anodirovaniye vypolnyayetsya pri boleye vysokikh kontsentratsiyakh i temperaturakh. Vybran plotnost’ toka nizhe. Tipichnyy yarkiy anodirovannogo, 175-185 g / l H2SO4, 22-25 S, 1,0 A / dm 2, vypolnen v usloviyakh 15V. Eto pozvolyayet poluchit’ boleye prozrachnyy sloy. Tem ne meneye, sleduyet otmetit’, chto khimicheskiy sostav ves’ma zametnym v svetlom anodirovannym alyuminiyem. Primesi, soderzhashchiyesya v alyuminii, dolzhna byt’ nizhe opredelennogo predela. V chastnosti, almgsi0,5 (AA6063) splav, otnosheniye Fe dolzhna byt’ nizhe 0,18%. (Predpochtitel’no Fe: 0,10 do 0,15%). Anodirovaniye tolshchina uvelichivayetsya, yarkaya vneshnost’ snizhayetsya. Tolshchiny sloyev dolzhny byt’ vybrany v sootvetstvii ispol’zovat’ vmesto. 3 mkm avtomobil’ lampy, bokovyye moldingi avtomobili, pokrytyye 7-10 mkm anodirovannyy.

V tselom, detal’ budet anodirovannyy sloy, sformirovannyy na verkhney chasti produkta v protsesse anodirovaniya odnorodnoy tolshchiny sleduyet osobenno tshchatel’no dlya podklyucheniya k podveske anodirovannogo. Alyuminiy ili titan alyuminiy zagotovki ne priostanavlivayetsya do kontsa elektricheskogo kontakta mezhdu zagotovkoy plotno s veshalki i podklyucheny k nachalu protsessa, kak ozhidayetsya, budet zakhvatyvayushchim. Takim obrazom, neobkhodim dlya formirovaniya pokrytiya na anodirovannoy vsekh storon elektricheskiy tok ravnomerno razbrosany povsyudu ravnomernuyu tolshchinu zagotovki s obrazovaniyem anodirovannogo sloya. Temperatura zagotovki Chasto irtibatlan byt’ priostanovleno na anodnogo okisleniya i byli razrabotany kislotostoykaya spetsial’nyye ploskogubtsy i kleshchi.
Sozdaniye tsvetnogo anodirovaniya (okraska anodirovannogo sloya)

Vozmozhnost’ tsvetnogo anodirovannogo sloya dostigla rasprostraneniye produktsii iz alyuminiya. Vo-pervykh pervoye, sernaya kislota obrazuyetsya v poristoy anodirovannogo sloya (poristoy) strukturoy osushchestvlyayetsya s organicheskimi ili neorganicheskimi pokrytiy (DIP krasheniye). Eta kartina UF (ul’trafioletovogo) yavlyayetsya granitsey ustoychivosti k radiatsii, osobenno tsvetnoy iz anodirovannogo alyuminiya produkta, chtoby byt’ ustoychivymi k solnechnym lucham v arkhitekturnykh prilozheniy; Integral’naya anodirovaniya (okraska), protsess razvivayetsya v dvukh stadiyakh elektroliticheskogo okrashivaniya.

Integral’naya anodirovaniya, solntse ustoychivost’yu mnogoletniki, seryy i chernyy tsveta poluchayutsya. Tol’ko khrupkaya kontrol’ anodirovannogo usloviyakh ekspluatatsii, v vide stoimosti sredstv faktora iz-za vysokim potrebleniyem energii, gde “dve stadii” byl zamenen na protsesse okrashivaniya.

Dve stadii glavnoy elektroliticheskogo okraski, pory anodirovannogo sloya propityvayut ionami metallov, chtoby uvidet’ pigmenty zadachu. Takim obrazom, otkrytaya bonzoy temnoy bronzy tsveta v chernyy i shirokiy spektr poluchat’ razlichnyye tsveta. Dva etapa okraski, byl obnaruzhen na storone Yaponii i Alcan dr.asa tarafınca priobresti patent nikel’, kobal’t i med’ na osnove “Anolok” byl predstavlen krasyashchego razrabotana proizvoditelem lisansiy. Vskore posle etogo, s razvitiyem na osnove olova elektrolitom “dvukhstupenchataya” okraska rasprostranilas’ po vsemu miru.

Ispol’zovaniye elektroliticheskogo okraski pogruzheniyem s zhivopis’yu, no eto vozmozhno, chtoby poluchit’ boleye razlichnykh tsvetov, protsess trudno kontrolirovat’ chuvstvitel’nyy sootvetstviye tsvetov.

Elektroliticheskiy raskraski zaklyuchitel’nyy etap segodnyashney “vmeshatel’stvo” raskraska imeni; Protsess v tom, chto sero-goluboy tsvet i pokryta razlichnymi tsvetami byli polucheny. V etom metode takzhe, anodirovaniya i raskraski dlya parametrov tsveta match dolzhen byt’ chrezmerno chuvstvitel’ny upravleniya.
6.Eloksal Protsess obnaruzheniya sloy:

Posle okrashivaniya anodirovannogo sloya i, pri neobkhodimosti, s tsel’yu zakrytiya pory operatsii “fiksatsiya” vypolnyayetsya. Takim obrazom, chtoby byt’ ustoychivymi k vozdeystviyu khimicheskikh i fiziologicheskikh effektov anodirovannogo sloya pri uslovii, chtoby predotvratit’ proniknoveniye zagryazneniy v rvotnykh massakh iz tsvetnoy pigment i pory.

Obnaruzheniye mozhet byt’ sdelano dvumya sposobami:
Goryachaya (gidrotermal’nyy) Obnaruzheniye:

Goryachaya fiksatsiya osushchestvlyayetsya s deionizirovannoy vodoy pri temperature kipeniya. Znacheniye rN vody dolzhno byt’ v predelakh 5,5-6,5 naydeno (uksusnaya kislota / regulirovat’ s pomoshch’yu ammiaka) i podozhdat’ 2 minuty dlya kazhdogo tolstogo anodirovannogo mikron. Nekotoryye dobavki na etot raz snizhena do 1 mikrona v minutu. Eti dobavki chasto na osnove nikelya soyedineniye, boleye ekologicheski bezvrednyye veshchestva, odnako takzhe razrabatyvayutsya.

Mekhanizm protsessa obnaruzheniya otobrazhayutsya v formate-5. Posle obnaruzheno khoroshiy, belyy poroshok sloy, obrazovannyy na poverkhnosti anodirovannogo sloya. Etot sloy protirat’ ot nezhelatel’noy lecheniyu, profilaktike i nekotorykh dobavok, kotoryye budut dobavleny k predpochtitel’nym yavlyayetsya krepleniya vanny. Prosto, chtoby izbezhat’ ukhudsheniya opredeleniya kachestva, kolichestva i vremeni dobavleniya etikh dobavok dolzhny byt’ tshchatel’no kontroliruyetsya v zavershayushchuyu stadiyu.

Rezhe ispol’zuyetsya v kachestve metoda obnaruzheniya “vodyanogo para” goryachaya v ispol’zovanii.
Kholodnyy (Empreng a) Opredeleniye:

Etot metod ispol’zuyet resheniye deionizirovannoy vody s pomoshch’yu sul’fata nikel’, na osnove ftoridov khimicheskogo soyedineniya. Obrabotka temperatury 20-30 ° S, vremya odna minuta na mikron. Tol’ko rezul’tat testov i ispytaniy, obrazovannykh, kholodnyy obnaruzhennykh, sleduyet ponimat’, chto dayet khoroshiye rezul’taty, kak goryachiye prikreplen k verkhney chasti, posle kholodnoy obnaruzheniya, luchshiye rezul’taty po podderzhaniyu vody v temperaturnom S vanny 60-70 ° bylo obnaruzheno byt’ polucheny. Kholodnaya obnaruzheno, prover’te vannuyu, osobenno natural’nyy (belyy) s tochki zreniya anodirovannyy izbezhat’ obestsvechivaniya (zelenyy), ona neset znacheniye.

Anodirovannyy opredelit’ protsess, kotoryy, chtoby sdelat’ goryachiy ili kholodnyy protsess, sravneniye energeticheskikh i khimicheskikh raskhody, dobrotnosti i dolzhny byt’ opredeleny s uchetom vremeni sutok trudovogo uchrezhdeniya.
7. anodirovannogo oboznacheniya

Anodirovaniye korotkiye predstavleniya, ispol’zuyemyye dlya opisaniya dekorativnyy vid anodirovannogo alyuminiya v yevropeyskoy strane (oboznacheniye) yavlyayutsya:
Oboznacheniya Napravleniya
E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, sm DIN 17611
Qualanod (EURAS) Gor
Anodirovannyy C0 tsveta (belyy / bestsvetnyy)
Dovol’no svetlaya bronza S31 (ochen’ svetlaya bronza)
S32 Otkryt’ bronza (svetlo-bronzovyy)
S33 Bronzovyy (sredniy bronzator)
S34 temnoy bronzy (temno bronza)
S 35 chernyy (chernyy)
Byvshiye nemetskiye oboznacheniya:
EV1 tsvet Natural’nyy (bestsvetnyy, belyy)
EV2 neyzil’bera (mel’khiora)
EV3 zheltyy (zolotoy) (Zoloto)
EV6 chernyy (chernyy)

Arkhitektura Anodirovaniye Protsess zakaza

V obshchem rezyume vysheukazannogo protsessa, rabota v kachestve primera ob”yekt anodirovannogo alyuminiyevogo profilya, obrazuyushchego verkhnyuyu chast’ arkhitektury vyglyadit sleduyushchim obrazom:

YAGAL vverkh – Vashington – kausticheskaya – Myt’ye – Obezvrezhivaniye (azotnaya kislota) – Stiral’naya – Vashington – Anodirovaniye (1) – Anodirovaniye (2) – anodirovaniye (3) – Anodirovaniye (4) – stiral’naya – stiral’naya – stiral’naya – elektroliticheskiy Okraska – Stiral’naya – Zhivopis’ (padeniye okraska) – Stiral’naya – Stiral’naya – Fiksatsiya (1) – Fiksatsiya (2) – Fiksatsiya (3) – fiksatsiya (4) – stiral’naya – sushka.

Odin iz tseley primeneniya zablagovremenno anodirovaniya elektrostaticheskoy okraski arkhitekturnykh alyuminiyevykh produktov, prednaznachennykh dlya ispol’zovaniya khroma (Khromirovannaya), ili sozdat’ sloy praymera khrom-svobodno ispol’zovat’sya vmesto khimicheskikh konversionnykh pokrytiy. V etom sluchaye ispol’zuyutsya sleduyushchiye parametry: Sernaya kislota 160 do 200 g / l, temperatura 25 ° S, plotnost’ toka 1,2 do 1,5 A / dm, i okonchatel’noy promyvki deionizirovannoy vodoy pri 50 ° S Posle anodirovaniya “operatsiyu fiksatsii” sdelan iz alyuminiya s elektrostaticheskoy okraski.

Razmer i kolichestvo anodnogo oksidirovaniya i krepleniya vanny, po sravneniyu s planovoy proizvodstvennoy moshchnosti zavoda. Anodirovaniya alyuminiya / alyuminiya anodirovannym pokrytiyem /

E0 Obezzhirennyy i raskislen tol’ko
Ye1 shlifuyetsya tol’ko
Tol’ko Ye2 Matovyy
Ye3 Polished tol’ko
Ye4 shchetkoy i shlifovannyy
E5 shlifuyetsya i poliruyetsya
Ye6 khimicheskomu travleniyu
Khimicheski ili elektrokhimicheskim ozhivilsya E7
E8 i khimicheski polirovannaya prosvetlelo ili elektrokhimicheskim

Konuyla ilgili kelimeler aşağıdadır:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.